Vol. E89-A, No. 10 October 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Hiroyoshi MORITA
PDF
2457-2458
Shin'ichi OISHI, Joos VANDEWALLE
PDF
2690-2691

Letters

Yuuki FUNAHASHI, Shogo USAMI, Ichi TAKUMI, Masayasu HATA
PDF
2670-2675
Hideki YAGI, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
2676-2683
Chik-How TAN
PDF
2684-2685
Yuji KIMURA, Koji SHIBATA, Takakazu SAKAI, Atsushi NAKAGAKI
PDF
2686-2689
Atsuko OHNO, Toshimitsu USHIO, Masakazu ADACHI
PDF
2833-2836
Khalid Mahmood AAMIR, Mohammad Ali MAUD, Asim LOAN
PDF
2914-2916

Papers

Tomohiko UYEMATSU, Fumio KANAYA
PDF
2459-2465
Masato TAJIMA, Koji OKINO, Takashi MIYAGOSHI
PDF
2466-2474
Naoto KOBAYASHI, Daiki KOIZUMI, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
2475-2480
Jun IMAI, Yoshinao SHIRAKI
PDF
2481-2492
Chen ZHENG, Noriaki MIYAZAKI, Toshinori SUZUKI
PDF
2493-2500
Gou HOSOYA, Hideki YAGI, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
2501-2509
Yuichi KAJI
PDF
2510-2518
Kenta KASAI, Yuji SHIMOYAMA, Tomoharu SHIBUYA, Kohichi SAKANIWA
PDF
2519-2525
Masatsugu HIGASHINAKA, Akihiro OKAZAKI, Katsuyuki MOTOYOSHI, Takayuki NAGAYASU, Hiroshi KUBO, Akihiro SHIBUYA
PDF
2526-2534
Tien Duc NGUYEN, Xuan Nam TRAN, Tadashi FUJINO
PDF
2535-2542
Naoto EGASHIRA, Takahiko SABA
PDF
2543-2548
Akihiro OKAZAKI, Katsuyuki MOTOYOSHI, Masatsugu HIGASHINAKA, Takayuki NAGAYASU, Hiroshi KUBO, Akihiro SHIBUYA
PDF
2549-2557
Xiaodong XU, Ya JING, Xiaohu YOU, Junhui ZHAO
PDF
2558-2565
Takahiro HADA, Toyonori MUNAKATA
PDF
2566-2574
Shoichi HIROSE
PDF
2575-2582
Shee-Yau WU, Huang-Ting YEN
PDF
2583-2588
Jun MURAMATSU, Kazuyuki YOSHIMURA, Peter DAVIS
PDF
2589-2596
Urara SHINMYO, Minoru KURIBAYASHI, Masakatu MORII, Hatsukazu TANAKA
PDF
2597-2602
Hans Georg SCHAATHUN, Marcel FERNANDEZ
PDF
2603-2608
Kazuto YANO, Susumu YOSHIDA
PDF
2609-2621
Yoshihito MORISHIGE, Masahiro FUJII, Makoto ITAMI, Kohji ITOH
PDF
2622-2629
Yoichiro MIZUNO, Ryo HASEGAWA, Riaz ESMAILZADEH, Masao NAKAGAWA
PDF
2630-2639
Yan XIN, Ivan J. FAIR
PDF
2640-2648
Takafumi HAYASHI
PDF
2649-2655
Ji-Woong JANG, Jong-Seon NO, Habong CHUNG
PDF
2656-2661
Kwang-Baek KIM, Sungshin KIM, Gwang-Ha KIM
PDF
2662-2669
Kazuo HORIUCHI
PDF
2692-2696
Jorg KRUPAR, Jan LUNZE, Axel SCHILD, Wolfgang SCHWARZ
PDF
2697-2705
Chia-Chi CHU, Ming-Hong LAI, Wu-Shiung FENG
PDF
2706-2716
Takafumi KANAZAWA, Toshimitsu USHIO
PDF
2717-2723
Hong YU, Yasuaki INOUE, Yuki MATSUYA, Zhangcai HUANG
PDF
2724-2731
Shuaiqi WANG, Fule LI, Yasuaki INOUE
PDF
2732-2739
Zunxiong LIU, Xin XIE, Deyun ZHANG, Haiyuan LIU
PDF
2740-2744
Tsuyoshi MIZUGUCHI, Ken SUGAWARA
PDF
2745-2751
Donato CAFAGNA, Giuseppe GRASSI
PDF
2752-2758
Marco BERGAMI, Federico BIZZARRI, Andrea CARLEVARO, Marco STORACE
PDF
2759-2766
Yusuke MATSUOKA, Toshimichi SAITO
PDF
2767-2774
Shinya SUENAGA, Yoshihiro HAYAKAWA, Koji NAKAJIMA
PDF
2775-2786
Serdar IPLIKCI
PDF
2787-2794
Jun GUO, Norikazu TAKAHASHI, Tetsuo NISHI
PDF
2795-2802
Mohammad DANESH, Farid SHEIKHOLESLAM, Mehdi KESHMIRI
PDF
2803-2811
Kazushi IKEDA
PDF
2812-2817
Johan SVEHOLM, Yoshihiro HAYAKAWA, Koji NAKAJIMA
PDF
2818-2824
Tetsuo NISHI, Hajime HARA, Norikazu TAKAHASHI
PDF
2825-2832
Marc DELCROIX, Takafumi HIKICHI, Masato MIYOSHI
PDF
2837-2846
Shieh-Shing LIN, Huay CHANG
PDF
2847-2856
Takafumi KANAZAWA, Toshimitsu USHIO
PDF
2857-2865
Shingo YOSHIZAWA, Yoshikazu MIYANAGA
PDF
2866-2873
Naofumi TAKAGI, Shunsuke KADOWAKI, Kazuyoshi TAKAGI
PDF
2874-2881
Sang-Moon SOAK
PDF
2882-2893
Satoshi HADA, Toshiaki TANAKA
PDF
2894-2905
Mikihiko NISHIARA
PDF
2906-2913