Vol. E89-A, No. 11 November 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Seiichiro HANGAI
PDF
2919-2919
Shin'ichi TACHIKAWA
PDF
2994-2995
Atsushi OHTA
PDF
3165-3165

Letters

Hyungkeuk LEE, Sanghoon LEE
PDF
2985-2989
Gu-Min JEONG, Chunghoon KIM, Hyun-Sik AHN, Bong-Ju AHN
PDF
2990-2993
Ubolthip SETHAKASET, T. Aaron GULLIVER
PDF
3148-3151
Chin Sean SUM, Shigenobu SASAKI, Hisakazu KIKUCHI
PDF
3152-3156
Yung-Yi WANG, Kuo-Hsiung WU, Jiunn-Tsair CHEN
PDF
3157-3160
Sungjin LEE, Sanghoon LEE
PDF
3161-3164
Shigemasa TAKAI, Yongming BAI
PDF
3250-3253
Won-Sup CHUNG, Seong-Hoon KIM, Sang-Hee SON, Hee-jun KIM
PDF
3341-3343
Min-Sung KOO, Jong-Tae LIM
PDF
3344-3347
Joseph Chee Ming TEO, Chik How TAN, Jim Mee NG
PDF
3348-3350
Kenta KASAI, Shinya MIYAMOTO, Tomoharu SHIBUYA, Kohichi SAKANIWA
PDF
3351-3354
Hitoshi TOKUSHIGE, Ippei HISADOMI, Tadao KASAMI
PDF
3355-3359
Shyue-Win WEI
PDF
3360-3362
Jia HOU, Moon Ho LEE
PDF
3363-3367
Jia HOU, Moon Ho LEE, Kwangjae LEE
PDF
3368-3372

Papers

Kenichiro MASAOKA, Masahiro KAWAKITA, Masayuki SUGAWARA, Masaru KANAZAWA, Kenji OHZEKI, Yuji NOJIRI
PDF
2938-2944
Ayman HAGGAG, Mohamed GHONEIM, Jianming LU, Takashi YAHAGI
PDF
2945-2954
Jie BAI, Toshiya NAKAGUCHI, Norimichi TSUMURA, Yoichi MIYAKE
PDF
2955-2961
Shoji YAMAMOTO, Kumiko UEDA, Norimichi TSUMURA, Toshiya NAKAGUCHI, Yoichi MIYAKE
PDF
2962-2969
Anand PAUL, Jhing-Fa WANG, Jia-Ching WANG, An-Chao TSAI, Jang-Ting CHEN
PDF
2970-2976
Hemantha Kodikara ARACHCHI, W. Anil C. FERNANDO, Eran A. EDIRISINGHE
PDF
2977-2984
Shinya MATSUFUJI
PDF
3013-3017
Yasutaka IGARASHI, Ippei OKAJIMA, Hiroyuki YASHIMA
PDF
3018-3025
Yuki SHIMIZU, Yukitoshi SANADA
PDF
3026-3031
Atsurou HANDA, Masahiro FUJII, Makoto ITAMI, Kohji ITOH
PDF
3032-3041
Chihong CHO, Honggang ZHANG, Masao NAKAGAWA
PDF
3042-3049
Hiroki HARADA, Ryuji KOHNO
PDF
3050-3058
Atsushi TOMIKI, Idnin PASYA, Takehiko KOBAYASHI
PDF
3059-3065
Yohei KATO, Tsuyoshi IKUNO, Yukitoshi SANADA
PDF
3066-3074
Yasuhiro OHHIKATA, Takehiko KOBAYASHI
PDF
3075-3081
Bin ZHEN, Huan-Bang LI, Ryuji KOHNO
PDF
3082-3088
Takehiko KOBAYASHI
PDF
3089-3094
Hiroaki TSUCHIYA, Katsuyuki HANEDA, Jun-ichi TAKADA
PDF
3095-3102
Nordin Bin RAMLI, Xuan Nam TRAN, Tetsuki TANIGUCHI, Yoshio KARASAWA
PDF
3103-3113
Bayarpurev MONGOL, Takaya YAMAZATO, Hiraku OKADA, Masaaki KATAYAMA
PDF
3114-3122
Masahiro FUJII, Makoto ITAMI, Kohji ITOH
PDF
3123-3130
Kok Ann Donny TEO, Yoshiyuki OTANI, Shuichi OHNO
PDF
3131-3137
Nandar LYNN, Osamu TAKYU, Riaz ESMAILZADEH, Masao NAKAGAWA
PDF
3138-3147
Atsuo OZAKI, Masashi SHIRAISHI, Shusuke WATANABE, Minoru MIYAZAWA, Masakazu FURUICHI, Hiroyuki SATO
PDF
3175-3184
Izumi MASUBUCHI, Tokihisa TSUJI
PDF
3185-3191
Jung-Wook PARK, Kyung-Bin SONG
PDF
3192-3198
Jung-Wook PARK
PDF
3199-3206
Shingo YAMAGUCHI, Tomohiro TAKAI, Tatsuya WATANABE, Qi-Wei GE, Minoru TANAKA
PDF
3207-3215
Satoshi TAOKA, Toshimasa WATANABE
PDF
3216-3226
Kenji ONOGI, Toshimitsu USHIO
PDF
3227-3234
Morikazu NAKAMURA, Koji HACHIMAN, Hiroki TOHME, Takeo OKAZAKI, Shiro TAMAKI
PDF
3235-3243
Toshiyuki MIYAMOTO, Yasuhiro MORITA, Sadatoshi KUMAGAI
PDF
3244-3249
Osamu HOSHUYAMA, Akihiko SUGIYAMA
PDF
3254-3259
Da-Ren CHEN, Chiun-Chieh HSU, Chien-Min WANG
PDF
3260-3271
Todor COOKLEV, Akinori NISHIHARA
PDF
3272-3282
Chau-Yun HSU, Tsung-Ming LO
PDF
3283-3289
Kiyoshi HOSHINO, Ichiro KAWABUCHI
PDF
3290-3297
Xinkai CHEN, Guisheng ZHAI, Toshio FUKUDA
PDF
3298-3305
Wataru KUROKI, Kiyotaka YAMAMURA
PDF
3306-3312
Naoyuki UNNO, Nobuo FUJII
PDF
3313-3319
Wataru KUROKI, Kiyotaka YAMAMURA
PDF
3320-3326
Takamichi NAKAMOTO, Kenjiro YOSHIKAWA
PDF
3327-3332
Tatjana KAPUS
PDF
3333-3340

Invited Papers

Matthew D. BROTHERTON, Quan HUYNH- THU, David S. HANDS, Kjell BRUNNSTROM
PDF
2920-2932
Vittorio BARONCINI
PDF
2933-2937
Ken-ichi TAKIZAWA, Huan-Bang LI, Iwao NISHIYAMA, Jun-ichi TAKADA, Ryuji KOHNO
PDF
2996-3005
Shinji TSUZUKI
PDF
3006-3012
Hiroshi MATSUNO, Chen LI, Satoru MIYANO
PDF
3166-3174