Vol. E89-A, No. 12 December 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Hidetoshi ONODERA
PDF
3377-3377

Letters

Toshiki KANAMOTO, Shigekiyo AKUTSU, Tamiyo NAKABAYASHI, Takahiro ICHINOMIYA, Koutaro HACHIYA, Atsushi KUROKAWA, Hiroshi ISHIKAWA, Sakae MUROMOTO, Hiroyuki KOBAYASHI, Masanori HASHIMOTO
PDF
3666-3670
Shin'ichi SHIRAISHI, Miki HASEYAMA, Hideo KITAJIMA
PDF
3724-3729
Hua-Pin CHEN, Kuo-Hsiung WU
PDF
3730-3731
InKoo KANG, Kishore SINHA, Heung-Kyu LEE
PDF
3732-3735
Jung-Wook PARK, Byoung-Kon CHOI, Kyung-Bin SONG
PDF
3736-3738

Papers

Hongwei ZHU, Ilie I. LUICAN, Florin BALASA
PDF
3378-3386
Thanyapat SAKUNKONCHAK, Satoshi KOMATSU, Masahiro FUJITA
PDF
3387-3396
Yu LIU, Satoshi KOMATSU, Masahiro FUJITA
PDF
3397-3407
Kazutoshi WAKABAYASHI
PDF
3408-3415
Mitsuru TOMONO, Masaki NAKANISHI, Shigeru YAMASHITA, Kazuo NAKAJIMA, Katsumasa WATANABE
PDF
3416-3426
Nobuhiro DOI, Takashi HORIYAMA, Masaki NAKANISHI, Shinji KIMURA
PDF
3427-3434
Bakhtiar Affendi ROSDI, Atsushi TAKAHASHI
PDF
3435-3442
Debatosh DEBNATH, Tsutomu SASAO
PDF
3443-3450
Xingwen XU, Shinji KIMURA, Kazunari HORIKAWA, Takehiko TSUCHIYA
PDF
3451-3457
Yuichi NAKAMURA, Takeshi YOSHIMURA
PDF
3458-3463
Yuichi NAKAMURA, Kouhei HOSOKAWA
PDF
3464-3470
Hiroki NAKAHARA, Tsutomu SASAO, Munehiro MATSUURA
PDF
3471-3481
Naoaki OHKUBO, Kimiyoshi USAMI
PDF
3482-3490
Takashi SATO, Junji ICHIMIYA, Nobuto ONO, Masanori HASHIMOTO
PDF
3491-3499
Naofumi HOMMA, Yuki WATANABE, Takafumi AOKI, Tatsuo HIGUCHI
PDF
3500-3509
Shinobu NAGAYAMA, Tsutomu SASAO, Jon T. BUTLER
PDF
3510-3518
Kouichi WATANABE, Masashi IMAI, Masaaki KONDO, Hiroshi NAKAMURA, Takashi NANYA
PDF
3519-3528
Hiroaki YOSHIDA, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
3529-3537
Shingo TAKAHASHI, Shuji TSUKIYAMA, Masanori HASHIMOTO, Isao SHIRAKAWA
PDF
3538-3545
Taisuke KAZAMA, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
3546-3550
Yoichi TOMIOKA, Atsushi TAKAHASHI
PDF
3551-3559
Toshiki KANAMOTO, Tatsuhiko IKEDA, Akira TSUCHIYA, Hidetoshi ONODERA, Masanori HASHIMOTO
PDF
3560-3568
Danardono Dwi ANTONO, Kenichi INAGAKI, Hiroshi KAWAGUCHI, Takayasu SAKURAI
PDF
3569-3578
Takumi UEZONO, Kenichi OKADA, Kazuya MASU
PDF
3579-3584
Akira TSUCHIYA, Masanori HASHIMOTO, Hidetoshi ONODERA
PDF
3585-3593
Yang SONG, Zhenyu LIU, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
3594-3601
Kazunori SHIMIZU, Tatsuyuki ISHIKAWA, Nozomu TOGAWA, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
3602-3612
Win-Bin HUANG, Alvin W. Y. SU, Yau-Hwang KUO
PDF
3613-3622
Junichi MIYAKOSHI, Yuichiro MURACHI, Tetsuro MATSUNO, Masaki HAMAMOTO, Takahiro IINUMA, Tomokazu ISHIHARA, Hiroshi KAWAGUCHI, Masayuki MIYAMA, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
3623-3633
Yasuhiro MORITA, Hidehiro FUJIWARA, Hiroki NOGUCHI, Kentaro KAWAKAMI, Junichi MIYAKOSHI, Shinji MIKAMI, Koji NII, Hiroshi KAWAGUCHI, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
3634-3641
Kentaro KAWAKAMI, Jun TAKEMURA, Mitsuhiko KURODA, Hiroshi KAWAGUCHI, Masahiko YOSHIMOTO
PDF
3642-3651
Kentaro NAKAHARA, Shin'ichi KOUYAMA, Tomonori IZUMI, Hiroyuki OCHI, Yukihiro NAKAMURA
PDF
3652-3658
Lan-Rong DUNG, Hsueh-Chih YANG
PDF
3659-3665
Yuan WEN, Jun YANG, Woon-Seng GAN
PDF
3671-3677
Tomoko YOKOKAWA, Masaru KAMADA, Yasuhiro OHTAKI, Tatsuhiro YONEKURA
PDF
3678-3684
Masahiro YOSHIOKA, Nobuo FUJII
PDF
3685-3692
Tetsuo NISHI, Norikazu TAKAHASHI, Hajime HARA
PDF
3693-3698
Katsuyuki HAGIWARA, Hiroshi ISHITANI
PDF
3699-3709
Takashi ISHIDA, Masayuki GOTO, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
3710-3723