Vol. E90-A, No. 1 January 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Masakatu MORII
PDF
1-1

Letters

Le Trieu PHONG, Wakaha OGATA
PDF
226-230
Kyung-Ah SHIM
PDF
231-233
Jong Suk LEE, Jae Woon LEE, Young Hwan KIM
PDF
234-240
Kyung-Ah SHIM
PDF
295-298
Junghyun NAM, Seungjoo KIM, Sangjoon PARK, Dongho WON
PDF
299-302
Je Hong PARK, Dong Hoon LEE
PDF
303-304
Jeng-Shyang PAN, Chuang LIN
PDF
305-306

Papers

Tetsu IWATA, Kaoru KUROSAWA
PDF
2-13
Nobuyuki SUGIO, Hiroshi AONO, Sadayuki HONGO, Toshinobu KANEKO
PDF
14-21
Atsuko MIYAJI, Yuuki TAKANO
PDF
22-28
Khoongming KHOO, Guang GONG
PDF
29-35
Yu SASAKI, Yusuke NAITO, Noboru KUNIHIRO, Kazuo OHTA
PDF
36-47
Shuji ISOBE, Wataru KUMAGAI, Masahiro MAMBO, Hiroki SHIZUYA
PDF
48-53
Yuichi KOMANO, Kazuo OHTA, Atsushi SHIMBO, Shinichi KAWAMURA
PDF
54-64
Toru NAKANISHI, Nobuo FUNABIKI
PDF
65-74
Chanathip NAMPREMPRE, Gregory NEVEN, Michel ABDALLA
PDF
75-82
Dan YAMAMOTO, Wakaha OGATA
PDF
83-90
Lihua WANG, Eiji OKAMOTO, Ying MIAO, Takeshi OKAMOTO, Hiroshi DOI
PDF
91-100
Mitsugu IWAMOTO, Hirosuke YAMAMOTO, Hirohisa OGAWA
PDF
101-112
Jun FURUKAWA, Kazue SAKO
PDF
113-127
Koji CHIDA, Go YAMAMOTO, Koutarou SUZUKI, Shigenori UCHIYAMA, Noburou TANIGUCHI, Osamu SHIONOIRI, Atsushi KANAI
PDF
128-138
Haruki OTA, Kazuki YONEYAMA, Shinsaku KIYOMOTO, Toshiaki TANAKA, Kazuo OHTA
PDF
139-151
Katsuyuki TAKASHIMA
PDF
152-159
Daisuke SUZUKI, Minoru SAEKI, Tetsuya ICHIKAWA
PDF
160-168
Minoru SAEKI, Daisuke SUZUKI, Tetsuya ICHIKAWA
PDF
169-178
Chanathip NAMPREMPRE, Matthew N. DAILEY
PDF
179-186
Nuttapong ATTRAPADUNG, Hideki IMAI
PDF
187-203
Satoshi NAKAYAMA, Maki YOSHIDA, Shingo OKAMURA, Toru FUJIWARA
PDF
204-215
Takaaki FUJITA, Maki YOSHIDA, Toru FUJIWARA
PDF
216-225
Chia-Yu YAO
PDF
241-248
Heng-Chou CHEN, Oscal T.-C. CHEN
PDF
249-256
Koji OBATA, Kazuyoshi TAKAGI, Naofumi TAKAGI
PDF
257-266
Yici CAI, Bin LIU, Qiang ZHOU, Xianlong HONG
PDF
267-273
Yu QIAO, Makoto YASUHARA
PDF
274-280
Kai CAI, Rongquan FENG, Zhiming ZHENG
PDF
281-286
Rong-Long WANG, Shinichi FUKUTA, Jia-Hai WANG, Kozo OKAZAKI
PDF
287-294