Vol. E90-A, No. 2 February 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shigetaka TAKAGI
PDF
309-309

Letters

Chinchun MENG, Jhin-Ci JHONG
PDF
398-400
Tzung-Han WU, Chinchun MENG, Tse-Hung WU, Guo-Wei HUANG
PDF
401-405
Junji KAWATA, Yousuke TANIGUCHI, Masayoshi ODA, Yoshihiro YAMAGAMI, Yoshifumi NISHIO, Akio USHIDA
PDF
406-410
Ming-Hong LAI, Chia-Chi CHU, Wu-Shiung FENG
PDF
411-414
Chia-Chi CHU, Ming-Hong LAI, Wu-Shiung FENG
PDF
415-418
Chih-Peng FAN, Yu-Lian LIN
PDF
511-516
Hidetoshi OYA, Kojiro HAGINO, Masaki MATSUOKA
PDF
517-522
Zhonghua QUAN, Soohee HAN, Wook Hyun KWON
PDF
523-525
Wakaha OGATA, Naoya MATSUMOTO
PDF
526-530
Shinya MIYAMOTO, Kenta KASAI, Kohichi SAKANIWA
PDF
531-534
Hideyuki TORII, Makoto NAKAMURA
PDF
535-538
YoungHo PARK, Hwangjun SONG, KyungKeun LEE, CheolSoo KIM, SangGon LEE, SangJae MOON
PDF
539-541

Papers

Takayuki KATO, Keiichi YAMAGUCHI, Yasuhiko KURIYAMA, Hiroshi YOSHIDA
PDF
310-316
Takao KIHARA, Guechol KIM, Masaru GOTO, Keiji NAKAMURA, Yoshiyuki SHIMIZU, Toshimasa MATSUOKA, Kenji TANIGUCHI
PDF
317-325
Tzung-Han WU, Chinchun MENG
PDF
326-332
Hiroaki TANABE, Hiroshi TANIMOTO
PDF
333-338
Ippei AKITA, Kazuyuki WADA, Yoshiaki TADOKORO
PDF
339-350
Daisuke KOBAYASHI, Shigetaka TAKAGI, Nobuo FUJII
PDF
351-357
Shunsuke OKURA, Tetsuro OKURA, Bogoda A. INDIKA U.K. (none), Kenji TANIGUCHI
PDF
358-364
Takeshi UENO, Takafumi YAMAJI, Tetsuro ITAKURA
PDF
365-371
Hiroto SUZUKI, Kazuyuki WADA, Yoshiaki TADOKORO
PDF
372-379
Daisuke KOSAKA, Makoto NAGATA, Yoshitaka MURASAKA, Atsushi IWATA
PDF
380-387
Takayuki WATANABE, Yuichi TANJI, Hidemasa KUBOTA, Hideki ASAI
PDF
388-397
Akira TANAKA, Hideyuki IMAI, Masaaki MIYAKOSHI
PDF
419-428
Khairul MUNADI, Masaaki FUJIYOSHI, Kiyoshi NISHIKAWA, Hitoshi KIYA
PDF
429-438
Yue-Dar JOU, Fu-Kun CHEN
PDF
439-447
Takahiro KABE, Sukanya PARUI, Hiroyuki TORIKAI, Soumitro BANERJEE, Toshimichi SAITO
PDF
448-456
Waihong NG, Katsuhiko KAKEHI
PDF
457-466
Nobuyuki TAMURA
PDF
467-473
SeongHan SHIN, Kazukuni KOBARA, Hideki IMAI
PDF
474-490
Shigeaki KUZUOKA, Tomohiko UYEMATSU
PDF
491-503
Tsung Sheng KUO, Chau-Yun HSU
PDF
504-510