Vol. E90-A, No. 5 May 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Keiko IMAI
PDF
887-887

Letters

Avishek ADHIKARI, Mausumi BOSE, Dewesh KUMAR, Bimal ROY
PDF
949-951
Kazuto OSHIMA
PDF
1012-1013
Jongtaek OH
PDF
1105-1106
Takafumi HAYASHI
PDF
1107-1111
Dae-Yeon KIM, Dong-Kyun KIM, Yung-Lyul LEE
PDF
1112-1114
Shuai YUAN, Akira TAGUCHI, Masahide ABE, Masayuki KAWAMATA
PDF
1115-1120

Papers

Katsuhisa YAMANAKA, Shin-ichiro KAWANO, Yosuke KIKUCHI, Shin-ichi NAKANO
PDF
888-895
Miki MIYAUCHI
PDF
896-899
Ehab MOSRY, Hiroshi NAGAMOCHI
PDF
900-906
Yuki MATSUO, Xiao ZHOU, Takao NISHIZEKI
PDF
907-916
Takeyuki TAMURA, Tatsuya AKUTSU
PDF
917-923
Masato INAGI, Yasuhiro TAKASHIMA, Yuichi NAKAMURA, Yoji KAJITANI
PDF
924-931
Debatosh DEBNATH, Tsutomu SASAO
PDF
932-940
Shunichi HAYASHI, Mitsuru TADA
PDF
941-948
Erik DAHMEN, Katsuyuki OKEYA, Tsuyoshi TAKAGI
PDF
952-959
Takashi NISHIDE, Kazuo OHTA
PDF
960-968
Yuichi KOMANO
PDF
969-979
Yoshikazu HANATANI, Yuichi KOMANO, Kazuo OHTA, Noboru KUNIHIRO
PDF
980-991
Shigeo TSUJII, Kohtaro TADAKI, Ryou FUJITA
PDF
992-999
Kazuto OGAWA, Goichiro HANAOKA, Hideki IMAI
PDF
1000-1011
Koichiro MISU, Koji IBATA, Shusou WADAKA, Takao CHIBA, Minoru K. KUROSAWA
PDF
1014-1020
Kiyoshi NISHIYAMA
PDF
1021-1027
Yibo WANG, Yici CAI, Xianlong HONG, Yi ZOU
PDF
1028-1037
Wen-Tsan HSIEH, Chi-Chia YU, Chien-Nan Jimmy LIU, Yi-Fang CHIU
PDF
1038-1044
Nozomi ISHIHARA, Koki ABE
PDF
1045-1054
Masaya FUJISAWA, Shojiro SAKATA
PDF
1055-1061
Chung-Hsien YANG, Jia-Ching WANG, Jhing-Fa WANG, Chi-Wei CHANG
PDF
1062-1071
Junji SUZUKI, Isao FURUKAWA
PDF
1072-1084
Qiping CAO, Shangce GAO, Jianchen ZHANG, Zheng TANG, Haruhiko KIMURA
PDF
1085-1092
Jumpei TAKETSUGU, Jiro YAMAKITA
PDF
1093-1104