Vol. E90-A, No. 9 September 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Toshinobu KANEKO
PDF
1727-1728

Letters

Takafumi HAYASHI
PDF
1871-1875
Chik-How TAN
PDF
1876-1878
Chik-How TAN
PDF
1879-1880
Tsutomu KAWABATA
PDF
1881-1884
Kan OKUBO, Sungqwan OH, Takao TSUCHIYA, Nobunao TAKEUCHI
PDF
2000-2005
Tze-Yun SUNG, Hsi-Chin HSIN
PDF
2006-2013
Tze-Yun SUNG, Hsi-Chin HSIN
PDF
2014-2020
Kenneth Wing-Kin LUI, Hing-Cheung SO
PDF
2021-2023
Hiroyuki GOTO, Shiro MASUDA
PDF
2024-2028
Hua-Pin CHEN, Kuo-Hsiung WU
PDF
2029-2031
Yuko HARA, Hiroyuki TOMIYAMA, Shinya HONDA, Hiroaki TAKADA
PDF
2032-2036
Shengqiang LI, Zhixiong CHEN, Rong SUN, Guozhen XIAO
PDF
2037-2041
Dan WANG, Ling-ge JIANG, Chen HE
PDF
2042-2046
Masaru TAKANASHI, Hiroyuki TORIKAI, Toshimichi SAITO
PDF
2047-2050

Papers

Ryutaroh MATSUMOTO
PDF
1729-1735
Daiki KOIZUMI, Naoto KOBAYASHI, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
1736-1744
Hideki YAGI, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
1745-1753
Motohiko ISAKA, Philippa A. MARTIN, Marc P.C. FOSSORIER
PDF
1754-1762
Takayuki ITSUI, Kenta KASAI, Ryoji IKEGAYA, Tomoharu SHIBUYA, Kohichi SAKANIWA
PDF
1763-1771
Yongguang ZHU, Ivan J. FAIR
PDF
1772-1779
Shinsaku KIYOMOTO, Kazuhide FUKUSHIMA, Toshiaki TANAKA, Kouichi SAKURAI
PDF
1780-1787
Kenji HAMANO, Toshinobu KANEKO
PDF
1788-1792
Toru NAKANISHI, Nobuo FUNABIKI
PDF
1793-1802
Nuttapong ATTRAPADUNG, Jun FURUKAWA, Takeshi GOMI, Goichiro HANAOKA, Hideki IMAI, Rui ZHANG
PDF
1803-1813
Thi Lan Anh PHAN, Goichiro HANAOKA, Kanta MATSUURA, Hideki IMAI
PDF
1814-1829
Shigeki MIYAKE, Mitsuru MARUYAMA
PDF
1830-1839
Akisato KIMURA, Tomohiko UYEMATSU, Shigeaki KUZUOKA
PDF
1840-1847
Mohammadali KHOSRAVIFARD, Dariush FOOLADIVANDA, T. Aaron GULLIVER
PDF
1848-1853
Shoichi SASAHARA, Takahiko SABA
PDF
1854-1861
Tetsuki TANIGUCHI, Shen SHA, Yoshio KARASAWA, Makoto TSURUTA
PDF
1862-1870
Yuichi KIDA, Takuro KIDA
PDF
1885-1903
Saed SAMADI, M. Omair AHMAD, Akinori NISHIHARA, M.N.S. SWAMY
PDF
1904-1912
Tsung-Han TSAI, Chun-Nan LIU
PDF
1913-1923
Tadashi TSUBONE, Noriyoshi KAMBAYASHI
PDF
1924-1931
Tingyuan NIE, Masahiko TOYONAGA
PDF
1932-1939
Liangwei GE, Song CHEN, Kazutoshi WAKABAYASHI, Takashi TAKENAKA, Takeshi YOSHIMURA
PDF
1940-1948
Seiko ARITA, Natsumi KAWASHIMA
PDF
1949-1955
Abdullah S. ALARAIMI, Takeshi HASHIMOTO
PDF
1956-1964
Kyung Seung AHN, Heung Ki BAIK
PDF
1965-1975
Fitri ARNIA, Ikue IIZUKA, Masaaki FUJIYOSHI, Hitoshi KIYA
PDF
1976-1985
Iakovos OURANOS, Petros STEFANEAS, Panayiotis FRANGOS
PDF
1986-1999