Vol. E90-A, No. 10 October 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Toshimitsu USHIO, Gianluca SETTI
PDF
2053-2054

Letters

Geza KOLUMBAN, Tamas KREBESZ
PDF
2248-2249
Yoshihiko SUSUKI, Yoshisuke UEDA
PDF
2250-2252
Sangwook LEE, Haesun PARK, Moongu JEON
PDF
2253-2256
Toshiyuki MIYAMOTO, Masaki SAKAMOTO, Sadatoshi KUMAGAI
PDF
2257-2260
Naoki HAYASHI, Toshimitsu USHIO, Fumiko HARADA, Atsuko OHNO
PDF
2261-2264
Thang V. NGUYEN, Yoshihiro MORI, Takehiro MORI
PDF
2326-2328
Takafumi HAYASHI
PDF
2329-2335
Yi-Nan LIN, Wei-Wen HUNG
PDF
2336-2339

Papers

Hiroshi FUJISAKI
PDF
2055-2065
JunHwan LEE, Yoshihisa KISHIYAMA, Tomoaki OHTSUKI, Masao NAKAGAWA
PDF
2066-2078
Akio TSUNEDA, Kunihiko KUDO, Daisaburo YOSHIOKA, Takahiro INOUE
PDF
2079-2084
Haruna MATSUSHITA, Yoshifumi NISHIO
PDF
2085-2092
Hiroyuki TORIKAI
PDF
2093-2100
Akari SATO, Yoshihiro HAYAKAWA, Koji NAKAJIMA
PDF
2101-2107
Akira UTAGAWA, Tetsuya ASAI, Tetsuya HIROSE, Yoshihito AMEMIYA
PDF
2108-2115
Jun PAN, Yasuaki INOUE, Zheng LIANG
PDF
2116-2123
Hong YU, Yasuaki INOUE, Kazutoshi SAKO, Xiaochuan HU, Zhangcai HUANG
PDF
2124-2131
Motoki KATAYAMA, Hiroyuki HASE, Hiroo SEKIYA, Jianming LU, Takashi YAHAGI
PDF
2132-2140
Zhipeng YE, Wenbin CHEN, Michael Peter KENNEDY
PDF
2141-2147
Hideaki MATSUEDA
PDF
2148-2153
Ikkyu AIHARA, Shunsuke HORAI, Hiroyuki KITAHATA, Kazuyuki AIHARA, Kenichi YOSHIKAWA
PDF
2154-2161
Kuniyasu SHIMIZU, Tetsuro ENDO, Hisa-Aki TANAKA
PDF
2162-2169
Takafumi KANAZAWA, Toshimitsu USHIO, Hayato GOTO
PDF
2170-2177
Masakazu YAGI, Takashi HISAKADO
PDF
2178-2186
Hung Dinh NGUYEN, Ikuo YOSHIHARA, Kunihito YAMAMORI, Moritoshi YASUNAGA
PDF
2187-2193
Yuchi KANZAWA, Yasunori ENDO, Sadaaki MIYAMOTO
PDF
2194-2202
Yoshikazu IKEDA, Shozo TOKINAGA
PDF
2203-2211
Yoshikazu IKEDA, Shozo TOKINAGA
PDF
2212-2222
Shu-Chen WANG, Pei-Hwa HUANG, Chi-Jui WU, Yung-Sung CHUANG
PDF
2223-2231
Kazuo HORIUCHI
PDF
2232-2238
Bahram KARIMI, Mohammad Bagher MENHAJ, Iman SABOORI
PDF
2239-2247
Shunsuke KOSHITA, Masahide ABE, Masayuki KAWAMATA
PDF
2265-2271
Hiroki SAKURAI, Shigeto TANAKA, Yasuhiro SUGIMOTO
PDF
2272-2279
Zhi-Ren TSAI, Jiing-Dong HWANG, Yau-Zen CHANG
PDF
2280-2289
Hidetake UWANO, Masahide NAKAMURA, Akito MONDEN, Ken-ichi MATSUMOTO
PDF
2290-2300
Hidenori KUWAKADO, Masakatu MORII
PDF
2301-2308
Nordin Bin RAMLI, Tetsuki TANIGUCHI, Yoshio KARASAWA
PDF
2309-2317
Shangce GAO, Hongwei DAI, Gang YANG, Zheng TANG
PDF
2318-2325