Vol. E91-A, No. 4 April 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Masahide ABE
PDF
925-926

Letters

Yusuke SAKAGUCHI, Yuhei NAGAO, Masayuki KUROSAKI, Hiroshi OCHI
PDF
1150-1154
Han-gil MOON, Yulee CHOI
PDF
1212-1217
Noboru NAKASAKO, Tetsuji UEBO, Atsushi MORI, Norimitsu OHMATA
PDF
1218-1221
Heesik YANG, Sangbae JEONG, Minsoo HAHN
PDF
1222-1225
Kwangwook CHOI, Cheolwoo YOU, Intae HWANG, Sangjin RYOO, Kyunghwan LEE, Taejin JUNG, Cheolsung KIM
PDF
1226-1228
Yasuyuki NOGAMI, Ryo NAMBA, Yoshitaka MORIKAWA
PDF
1229-1232
Takafumi HAYASHI
PDF
1233-1237

Papers

Toru EZAWA, Hiroo SEKIYA, Takashi YAHAGI
PDF
927-934
Seungwoo CHUN, Yoshihiro HAYAKAWA, Koji NAKAJIMA
PDF
935-942
Johan SVEHOLM, Yoshihiro HAYAKAWA, Koji NAKAJIMA
PDF
943-950
Shiho HAGIWARA, Takumi UEZONO, Takashi SATO, Kazuya MASU
PDF
951-956
Masanori IMAI, Takashi SATO, Noriaki NAKAYAMA, Kazuya MASU
PDF
957-964
Hao SAN, Hajime KONAGAYA, Feng XU, Atsushi MOTOZAWA, Haruo KOBAYASHI, Kazumasa ANDO, Hiroshi YOSHIDA, Chieto MURAYAMA, Kanichi MIYAZAWA
PDF
965-970
Yibo FAN, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
971-977
Yoshihisa TAKAHASHI, Kentaro HIRAKI, Hisakazu KIKUCHI, Shogo MURAMATSU
PDF
978-986
Yiqing HUANG, Zhenyu LIU, Yang SONG, Satoshi GOTO, Takeshi IKENAGA
PDF
987-997
Yoshihiro KITAURA, Mitsuji MUNEYASU, Katsuaki NAKANISHI
PDF
998-1005
Sakol UDOMSIRI, Masahiro IWAHASHI, Shogo MURAMATSU
PDF
1006-1014
Zhenxing CHEN, Yang SONG, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
1015-1022
Koichi ITO, Takafumi AOKI, Hiroshi NAKAJIMA, Koji KOBAYASHI, Tatsuo HIGUCHI
PDF
1023-1030
Shinnosuke HIRATA, Minoru Kuribayashi KUROSAWA, Takashi KATAGIRI
PDF
1031-1037
Kyeong-Yuk MIN, Jong-Wha CHONG
PDF
1038-1043
Keisuke INOUE, Mineo KANEKO, Tsuyoshi IWAGAKI
PDF
1044-1053
Kazunori SHIMIZU, Nozomu TOGAWA, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
1054-1061
Shin-ichi OHKAWA, Hiroo MASUDA, Yasuaki INOUE
PDF
1062-1070
Toshihiko TAKAHASHI, Ryo FUJIMAKI
PDF
1071-1076
Atsushi KUROKAWA, Hiroshi FUJITA, Tetsuya IBE
PDF
1077-1083
Tsuyoshi SADAKATA, Yusuke MATSUNAGA
PDF
1084-1091
Chengjie ZANG, Shigeki IMAI, Steven FRANK, Shinji KIMURA
PDF
1092-1100
Yun YANG, Shinji KIMURA
PDF
1101-1111
Yoshinobu KAWABE, Hideki SAKURADA
PDF
1112-1120
Yiyuan GONG, Senlin GUAN, Morikazu NAKAMURA
PDF
1121-1128
Daisuke TAKAFUJI, Satoshi TAOKA, Yasunori NISHIKAWA, Toshimasa WATANABE
PDF
1129-1139
Satoshi TAOKA, Daisuke TAKAFUJI, Toshimasa WATANABE
PDF
1140-1149
Satoshi OHTA, Yoshinobu KAJIKAWA, Yasuo NOMURA
PDF
1155-1161
Sunao MURASHIGE
PDF
1162-1168
Hideki SATOH
PDF
1169-1176
Won-Young JUNG, Hyungon KIM, Yong-Ju KIM, Jae-Kyung WEE
PDF
1177-1184
Mohammad ZALFANY URFIANTO, Tsuyoshi ISSHIKI, Arif ULLAH KHAN, Dongju LI, Hiroaki KUNIEDA
PDF
1185-1196
Sumek WISAYATAKSIN, Dongju LI, Tsuyoshi ISSHIKI, Hiroaki KUNIEDA
PDF
1197-1205
Jeesung LEE, Hanho LEE
PDF
1206-1211