Vol. E91-A, No. 6 June 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shoji MAKINO
PDF
1301-1302
Seiichiro HANGAI
PDF
1367-1368

Letters

Keiichi OSAKO, Yoshimitsu MORI, Yu TAKAHASHI, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
1357-1361
Yosuke TATEKURA, Takeshi WATANABE
PDF
1362-1366
Sung-Hak LEE, Myoung-Hwa LEE, Kyu-Ik SOHNG
PDF
1438-1442
Yoshikazu KAWAYOKE, Yuukou HORITA
PDF
1443-1445
Dae-Yeon KIM, Dong-Kyun KIM, Yung-Lyul LEE
PDF
1529-1532
Tan-Hsu TAN, San-Yuan HUANG, Ching-Su CHANG, Yung-Fa HUANG
PDF
1533-1536
Daisuke INOUE, Keisuke TANAKA
PDF
1537-1540
Sangseok PARK, K.R. RAO
PDF
1541-1544

Papers

Toshiyuki KIMURA, Yoko YAMAKATA, Michiaki KATSUMOTO, Kazuhiko KAKEHI
PDF
1310-1319
Makoto OTANI, Tatsuya HIRAHARA
PDF
1320-1328
Yuki YAI, Shigeki MIYABE, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO, Yosuke TATEKURA
PDF
1329-1336
Junfeng LI, Masato AKAGI, Yoiti SUZUKI
PDF
1337-1346
Suehiro SHIMAUCHI, Yoichi HANEDA, Akitoshi KATAOKA
PDF
1347-1356
JunHak LEE, Takahiko HORIUCHI
PDF
1392-1399
Jong-Hwan OH, Byoung-Ju YUN, Se-Yun KIM, Kil-Houm PARK
PDF
1400-1407
Akira FUJIBAYASHI, Choong Seng BOON
PDF
1408-1415
Karn PATANUKHOM, Akinori NISHIHARA
PDF
1416-1425
Min-Jen TSAI, Chih-Wen LIN
PDF
1426-1437
Predrag PETROVIC
PDF
1446-1454
Hiroyuki TORIKAI, Aya TANAKA, Toshimichi SAITO
PDF
1455-1462
Haruna MATSUSHITA, Yoshifumi NISHIO
PDF
1463-1469
Chiou-Yng LEE
PDF
1470-1477
Kang ZHAO, Jinian BIAN, Sheqin DONG, Yang SONG, Satoshi GOTO
PDF
1478-1487
Shigeki MIYAKE, Jun MURAMATSU
PDF
1488-1501
Kenji SUGIYAMA, Yuichi KAJI
PDF
1502-1508
Keat Beng TOH, Shin'ichi TACHIKAWA
PDF
1509-1515
Fang-ming ZHAO, Ling-ge JIANG, Chen HE
PDF
1516-1528

Invited Papers

Masato MIYOSHI, Marc DELCROIX, Keisuke KINOSHITA
PDF
1303-1309
John J. MCCANN, Yoichi MIYAKE
PDF
1369-1382
Sylvain TOURANCHEAU, Patrick LE CALLET, Dominique BARBA
PDF
1383-1391