Vol. E91-A, No. 10 October 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kin-ichiroh TOKIWA
PDF
2695-2695
Akira TAGUCHI, Takao ONOYE
PDF
2896-2896

Letters

Shigeaki KUZUOKA
PDF
2868-2869
Ryutaroh MATSUMOTO, Shun WATANABE
PDF
2870-2873
Cheon Ho LEE, Young Chai KO, Jun HEO
PDF
2874-2876
Hideki YOSHIKAWA
PDF
2877-2880
Tetsuya KOJIMA, Masahiro AONO
PDF
2881-2884
Yuji KIMURA, Koji SHIBATA, Takakazu SAKAI
PDF
2885-2888
Takeshi NASAKO, Yasuyuki MURAKAMI, Masao KASAHARA
PDF
2889-2892
Li-ming HAO, Song-nian LU, Shu-tang YANG, Ning LIU, Qi-shan HUANG
PDF
2893-2895
Jae Keun PARK, Wan Yeon LEE, Sung Je HONG, Jong KIM
PDF
3003-3005
Yoshifumi CHISAKI, Toshimichi TAKADA, Masahiro NAGANISHI, Tsuyoshi USAGAWA
PDF
3059-3062
Zhenjie FENG, Taiyi ZHANG, Erlin ZENG
PDF
3063-3066
Woon-Yong PARK, Sungsoo CHOI, Won-Cheol LEE
PDF
3067-3070
Basel ALALI, Kentaro HIRATA, Kenji SUGIMOTO
PDF
3071-3075
Jung-Min YANG, Seong-Jin PARK
PDF
3076-3079
Hua-Pin CHEN, Wan-Shing YANG
PDF
3080-3083
Chang-An ZHAO, Fangguo ZHANG, Jiwu HUANG
PDF
3084-3087
Yufeng ZHAO, Yao ZHAO, Zhenfeng ZHU, Jeng-Shyang PAN
PDF
3088-3089

Papers

Te-Sun HAN
PDF
2704-2719
Kunihiko HARADA, Hirosuke YAMAMOTO
PDF
2720-2728
Haruo OGIWARA, Kyouhei SHIMAMURA, Toshiyuki SHOHON
PDF
2729-2736
Takayuki NOZAKI, Kenta KASAI, Tomoharu SHIBUYA, Kohichi SAKANIWA
PDF
2737-2744
Yoshiyuki SATO, Gou HOSOYA, Hideki YAGI, Shigeichi HIRASAWA
PDF
2745-2753
Manabu KOBAYASHI, Hideki YAGI, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
2754-2764
Gou HOSOYA, Toshiyasu MATSUSHIMA, Shigeichi HIRASAWA
PDF
2765-2778
Nobuyoshi KOMURO, Hiromasa HABUCHI, Toshinori TSUBOI
PDF
2779-2786
Masatsugu HIGASHINAKA, Hiroshi KUBO, Akihiro OKAZAKI, Yasutaka OGAWA, Takeo OHGANE, Toshihiko NISHIMURA
PDF
2787-2797
Yutaka MURAKAMI, Takashi MATSUOKA, Masayuki ORIHASHI
PDF
2798-2807
Tetsuki TANIGUCHI, Shen SHA, Yoshio KARASAWA
PDF
2808-2817
Ha Duyen TRUNG, Watit BENJAPOLAKUL, Kiyomichi ARAKI
PDF
2818-2826
Won-Joo HWANG, Cong-Loi LE
PDF
2827-2832
Atsuko MIYAJI
PDF
2833-2842
Masaaki SHIRASE, Dong-Guk HAN, Yasushi HIBINO, Howon KIM, Tsuyoshi TAKAGI
PDF
2843-2850
Hidenori KUWAKADO, Masakatu MORII
PDF
2851-2859
Kouya TOCHIKUBO
PDF
2860-2867
KokSheik WONG, Kiyoshi TANAKA
PDF
2897-2908
Ryoji HASHIMOTO, Tomoya MATSUMURA, Yoshihiro NOZATO, Kenji WATANABE, Takao ONOYE
PDF
2909-2917
Hanieh AMIRSHAHI, Satoshi KONDO, Koichi ITO, Takafumi AOKI
PDF
2918-2927
Masahiro OKUDA, Nicola ADAMI
PDF
2928-2933
Yiqing HUANG, Qin LIU, Takeshi IKENAGA
PDF
2934-2944
Lei WANG, Jun WANG, Satoshi GOTO, Takeshi IKENAGA
PDF
2945-2953
Jun WANG, Lei WANG, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
2954-2962
Tuchsanai PLOYSUWAN, Sawat TANTIPHANWADI, Prasit TEEKAPUT
PDF
2963-2972
Chusit PRADABPET, Shingo YOSHIZAWA, Yoshikazu MIYANAGA, Kobchai DEJHAN
PDF
2973-2979
Kenji YANO, Kiyoshi TANAKA
PDF
2980-2989
Changhyeon CHAE, Daewon CHOI, Taejin JUNG
PDF
2990-2994
Tein-Yaw CHUNG, Fong-Ching YUAN, Yung-Mu CHEN, Baw-Jhiune LIU
PDF
2995-3002
Rika NAKAO, Yoshinobu KAJIKAWA, Yasuo NOMURA
PDF
3006-3013
Shunsuke KOSHITA, Satoru TANAKA, Masahide ABE, Masayuki KAWAMATA
PDF
3014-3021
Muneomi SAGARA, Hiroaki MUKAIDANI, Toru YAMAMOTO
PDF
3022-3029
Yukihide KOHIRA, Atsushi TAKAHASHI
PDF
3030-3037
Yuki WATANABE, Naofumi HOMMA, Takafumi AOKI, Tatsuo HIGUCHI
PDF
3038-3046
Jongsung KIM, Changhoon LEE, Jaechul SUNG, Seokhie HONG, Sangjin LEE, Jongin LIM
PDF
3047-3058