Vol. E91-A, No. 11 November 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Takehiko KOBAYASHI
PDF
3093-3094
Satoshi YAMANE
PDF
3206-3206

Letters

Jaewoon KIM, Sekwon KIM, Wonjin SUNG, Yoan SHIN
PDF
3197-3200
Makoto HASEGAWA, Tetsushi IKEGAMI, Kenichi TAKIZAWA
PDF
3201-3205
Yuki KURODA, Mitsuru NAKATA
PDF
3215-3218
Md. Tawfiq AMIN, Kenneth Wing-Kin LUI, Hing-Cheung SO
PDF
3374-3379
Kohei INOUE, Kiichi URAHAMA
PDF
3380-3384
Hisashi TANAKA, Koichi TANNO, Hiroki TAMURA, Kenji MURAO
PDF
3385-3388
Lili LI, Xiangzhong FANG
PDF
3389-3392
Duy H. N. NGUYEN, Ha H. NGUYEN, Tuan D. HOANG
PDF
3393-3397
Victor GOLIKOV, Olga LEBEDEVA
PDF
3398-3402
Weiguang LI, Jun-Bo WANG, Ming CHEN
PDF
3403-3405
Zhengchun ZHOU, Xiaohu TANG
PDF
3406-3409

Papers

Teruyuki MIYAJIMA, Yoshihisa WATANABE
PDF
3095-3103
Refik &Ccedil;a<img src="/img_font/sg000 (none), Yukitoshi SANADA
PDF
3104-3111
Hiromitsu KUNISHIMA, Hisao KOGA, Osamu MUTA, Yoshihiko AKAIWA
PDF
3112-3120
Masaru KAMADA, Semih OZLEM, Hiromasa HABUCHI
PDF
3121-3129
Masahiro FUJII, Atsushi MINAKAWA, Yu WATANABE, Makoto ITAMI, Kohji ITOH
PDF
3130-3139
Yuki SHIMIZU, Yukitoshi SANADA
PDF
3140-3149
Mohammad Azizur RAHMAN, Shigenobu SASAKI, Hisakazu KIKUCHI, Hiroshi HARADA, Shuzo KATO
PDF
3150-3162
Alex CARTAGENA GORDILLO, Ryuji KOHNO
PDF
3163-3172
Hironobu YAMAMOTO, Jian ZHOU, Takehiko KOBAYASHI
PDF
3173-3182
Keiji TERASAKA, Kenji HIGASHIKATSURAGI, Katsushi ONO, Akihiro KAJIWARA
PDF
3183-3189
Hideyuki OSAKI, Takehiko NISHIDE, Takehiko KOBAYASHI
PDF
3190-3196
Kunihiko HIRAISHI
PDF
3219-3228
Yusuke MORIHIRO, Toshiyuki MIYAMOTO, Sadatoshi KUMAGAI
PDF
3229-3236
Toshimitsu USHIO, Satoshi TAKAHASHI
PDF
3237-3244
Fumiko HARADA, Toshimitsu USHIO, Yukikazu NAKAMOTO
PDF
3245-3252
Ravi GONDHALEKAR, Jun-ichi IMURA
PDF
3253-3260
Ichiro SATOH
PDF
3261-3268
Masahito TOGAMI, Yasunari OBUCHI
PDF
3269-3281
K.G. SMITHA, A.P. VINOD
PDF
3282-3292
Chia-Hsien LIAO, Fu-Chu CHOU, Pi-Cheng TUNG, Yi-De CHEN
PDF
3293-3296
Woo Joo KIM, Sun Young HWANG
PDF
3297-3303
Kazumi SAITO, Takeshi YAMADA, Kazuhiro KAZAMA
PDF
3304-3311
SeongHan SHIN, Kazukuni KOBARA, Hideki IMAI
PDF
3312-3324
Naoyuki SHINOHARA
PDF
3325-3334
Ranga HETTIARACHCHI, Mitsuo YOKOYAMA, Hideyuki UEHARA
PDF
3335-3345
Changyong YOON, Heejin LEE, Euntai KIM, Mignon PARK
PDF
3346-3355
Kazuma SHINODA, Hisakazu KIKUCHI, Shogo MURAMATSU
PDF
3356-3364
Yoshiyuki TSUCHIE, Toshimitsu USHIO
PDF
3365-3373

Invited Papers

Toshiyuki MIYAMOTO, Shingo YAMAGUCHI
PDF
3207-3214