Vol. E88-D, No. 3 March 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kiyohiro SHIKANO
PDF
365-365

Letters

Yongjoo CHUNG
PDF
432-434
Sungyun JUNG, Jongmok SON, Keunsung BAE
PDF
435-438
Nobuo KAWAGUCHI, Shigeki MATSUBARA, Kazuya TAKEDA, Fumitada ITAKURA
PDF
578-582
Ilseok HAN, Wanyoung KIM, Hagbae KIM
PDF
652-653
Eunkyo KIM, Wonjun LEE, Choonhwa LEE
PDF
654-657
Minkyu PARK, Sangchul HAN, Heeheon KIM, Seongje CHO, Yookun CHO
PDF
658-661
Sung-Joon PARK, Myoung-Wan KOO, Chu-Shik JHON
PDF
662-666
Hiromitsu BAN, Chiyomi MIYAJIMA, Katsunobu ITOU, Kazuya TAKEDA, Fumitada ITAKURA
PDF
667-670
Kyoung-Su OH, Byeong-Seok SHIN
PDF
671-674
Eiji UCHINO, Noriaki SUETAKE, Chuhei ISHIGAKI
PDF
675-678
Jun INAGAKI, Miki HASEYAMA
PDF
679-681

Papers

Weifeng LI, Tetsuya SHINDE, Hiroshi FUJIMURA, Chiyomi MIYAJIMA, Takanori NISHINO, Katunobu ITOU, Kazuya TAKEDA, Fumitada ITAKURA
PDF
384-390
Takatoshi JITSUHIRO, Satoshi NAKAMURA
PDF
391-400
Amaro LIMA, Heiga ZEN, Yoshihiko NANKAKU, Keiichi TOKUDA, Tadashi KITAMURA, Fernando G. RESENDE
PDF
401-409
Hiroyuki SUZUKI, Heiga ZEN, Yoshihiko NANKAKU, Chiyomi MIYAJIMA, Keiichi TOKUDA, Tadashi KITAMURA
PDF
410-417
Hiroyoshi YAMAMOTO, Yoshihiko NANKAKU, Chiyomi MIYAJIMA, Keiichi TOKUDA, Tadashi KITAMURA
PDF
418-424
Yohei ITAYA, Heiga ZEN, Yoshihiko NANKAKU, Chiyomi MIYAJIMA, Keiichi TOKUDA, Tadashi KITAMURA
PDF
425-431
Yuya AKITA, Tatsuya KAWAHARA
PDF
439-445
Ian R. LANE, Tatsuya KAWAHARA, Tomoko MATSUI, Satoshi NAKAMURA
PDF
446-454
Tomoko MATSUI, Frank K. SOONG, Biing-Hwang JUANG
PDF
455-462
Seiichi NAKAGAWA, Tomohiro WATANABE, Hiromitsu NISHIZAKI, Takehito UTSURO
PDF
463-471
Masahiko MATSUSHITA, Hiromitsu NISHIZAKI, Takehito UTSURO, Seiichi NAKAGAWA
PDF
472-480
Carlos Toshinori ISHI
PDF
481-488
Shinsuke SAKAI
PDF
489-495
Yoichi YAMASHITA, Keisuke KATO, Kazunori NOZAWA
PDF
496-501
Junichi YAMAGISHI, Koji ONISHI, Takashi MASUKO, Takao KOBAYASHI
PDF
502-509
Gerasimos XYDAS, Dimitris SPILIOTOPOULOS, Georgios KOUROUPETROGLOU
PDF
510-518
Kazuki ADACHI, Tomoki TODA, Hiromichi KAWANAMI, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
519-524
Takashi SAITO, Masaharu SAKAMOTO
PDF
525-534
Satoshi NAKAMURA, Kazuya TAKEDA, Kazumasa YAMAMOTO, Takeshi YAMADA, Shingo KUROIWA, Norihide KITAOKA, Takanobu NISHIURA, Akira SASOU, Mitsunori MIZUMACHI, Chiyomi MIYAJIMA, Masakiyo FUJIMOTO, Toshiki ENDO
PDF
535-544
Tomohiro OHNO, Shigeki MATSUBARA, Nobuo KAWAGUCHI, Yasuyoshi INAGAKI
PDF
545-552
Kazuya TAKEDA, Hiroshi FUJIMURA, Katsunobu ITOU, Nobuo KAWAGUCHI, Shigeki MATSUBARA, Fumitada ITAKURA
PDF
553-561
Masako FUJIMOTO, Takayuki KAGOMIYA
PDF
562-568
Keiji YASUDA, Fumiaki SUGAYA, Toshiyuki TAKEZAWA, Genichiro KIKUI, Seiichi YAMAMOTO, Masuzo YANAGIDA
PDF
569-577
Masahiko SAKAI, Keiichirou KUSAKARI
PDF
583-593
Dae-Won KIM, Young-il KIM, Doheon LEE, Kwang Hyung LEE
PDF
594-602
Shih-Chien CHOU
PDF
603-609
Virendra SINGH, Michiko INOUE, Kewal K. SALUJA, Hideo FUJIWARA
PDF
610-618
Wook SHIN, Jong-Youl PARK, Dong-Ik LEE
PDF
619-627
Takio KURITA, Toshiharu TAGUCHI
PDF
628-635
Yasunari YOKOTA, Xiaoyong TAN
PDF
636-645
Tong-Yee LEE, Chien-Chi HUANG
PDF
646-651

Invited Papers

Sadaoki FURUI
PDF
366-375
Nick CAMPBELL
PDF
376-383