Vol. E88-D, No. 5 May 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yoshinori HATORI
PDF
789-789

Letters

Atsushi SASAKI, Tadashi ARARAGI, Shigeru MASUYAMA, Keizo MIYATA
PDF
1060-1063
Sang-Hyun PARK, Sungwook YU, Jung-Wan CHO
PDF
1064-1066
Jong Wook KWAK, Hyong Jin BAN, Chu Shik JHON
PDF
1067-1071
Taek-Hun KIM, Sung-Bong YANG
PDF
1072-1076
JaeYong JEONG, Yongsu PARK, Yookun CHO
PDF
1077-1081
Tanzeem MUZAFFAR, Tae-Sun CHOI
PDF
1082-1085
Toru TAMAKI
PDF
1086-1090
Sang-Bum KIM, Hae-Chang RIM, Jin-Dong KIM
PDF
1091-1094

Papers

Harksoo KIM, Choong-Nyoung SEON, Jungyun SEO
PDF
801-808
Shigeru KURIYAMA, Tomohiko MUKAI, Yusuke IRINO, Kazuyuki ANDA, Toyohisa KANEKO
PDF
809-815
Lih-Shyang CHEN, Yuh-Ming CHENG, Sheng-Feng WENG, Chyi-Her LIN, Yong-Kok TAN
PDF
816-821
Shinya MIYAZAKI, Mamoru ENDO, Masashi YAMADA, Junichi HASEGAWA, Takami YASUDA, Shigeki YOKOI
PDF
822-827
Pierre-Alain FAYOLLE, Benjamin SCHMITT, Yuichiro GOTO, Alexander PASKO
PDF
828-835
Kyoko ARIYASU, Ichiro YAMADA, Hideki SUMIYOSHI, Masahiro SHIBATA, Nobuyuki YAGI
PDF
836-842
Jason J. JUNG, Kee-Sung LEE, Seung-Bo PARK, Geun-Sik JO
PDF
843-850
Shinji TASAKI, Takehisa MATSUSHITA, Kazuhiro KOSHI, Chikamune WADA, Hiroaki KOGA
PDF
851-858
Masaru KAMADA, Kaoru KUROSAWA, Yasuhiro OHTAKI, Shusuke OKAMOTO
PDF
859-864
Andres IGLESIAS, Francisco LUENGO
PDF
865-871
Yuusuke NAKANO, Koji TSUKADA, Saeko TAKAGI, Kei IWASAKI, Fujiichi YOSHIMOTO
PDF
872-879
Pierre MARET, Jacques CALMET
PDF
880-887
Seungzoo JEONG, Naoki HASHIMOTO, Makoto SATO
PDF
888-893
Moez BELLAMINE, Norihiro ABE, Kazuaki TANAKA, Hirokazu TAKI
PDF
894-903
Kei IWASAKI, Fujiichi YOSHIMOTO, Yoshinori DOBASHI, Tomoyuki NISHITA
PDF
904-911
Kazuki HIRAKI, Tatsuhiro YONEKURA, Susumu SHIBUSAWA
PDF
912-918
Masahiro YOSHIDA, Yuka OBU, Tatsuhiro YONEKURA
PDF
919-925
Tatsuhiro YONEKURA, Yoshihiro KAWANO
PDF
926-937
Sineenard PINYAPONG, Toshikazu KATO
PDF
938-946
Atsushi ONDA, Tomoyuki OKU, Eddie YU, Yoshie LEE, Ikuro CHOH, Pei-Yi CHIU, Jun OHYA
PDF
947-953
Kosuke TSUJINO, Kazuhiko FURUYA, Wataru KOBAYASHI, Tomonori IZUMI, Takao ONOYE, Yukihiro NAKAMURA
PDF
954-962
Hamid LAGA, Hiroki TAKAHASHI, Masayuki NAKAJIMA
PDF
963-970
Daisuke HAYASHI, Toshiyuki MIYAMOTO, Shinji DOI, Sadatoshi KUMAGAI
PDF
971-975
Shigeyuki SAKAZAWA, Yasuhiro TAKISHIMA, Yoshinori KITATSUJI, Yasuyuki NAKAJIMA, Masahiro WADA, Kazuo HASHIMOTO
PDF
976-983
Gang ZENG, Hideo ITO
PDF
984-992
Juan D. VELASQUEZ, Richard WEBER, Hiroshi YASUDA, Terumasa AOKI
PDF
993-1003
Hiroshi OSADA, Satoshi FUJITA
PDF
1004-1011
Sang-Youn KIM, Jinah PARK, Dong-Soo KWON
PDF
1012-1020
Yongqing SUN, Shinji OZAWA
PDF
1021-1030
Bo&scaron;tjan MARU&Scaron;I<img src="/i (none), Primo<img src="/img_font/mo063086.jpg" b (none), Jurij TASI<img src="/img_font/mos00147.j (none), Andrej KO&Scaron; IR
PDF
1031-1040
Jae-Soo CHO, Byoung-Ju YUN
PDF
1041-1049
Hsien-Hsi HSIEH, Wen-Kai TAI
PDF
1050-1059

Invited Papers

Tosiyasu L. KUNII
PDF
790-800