Vol. E88-D, No. 6 June 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Masayuki HIRAYAMA
PDF
1103-1104

Letters

Hirohisa AMAN, Naomi MOCHIDUKI, Hiroyuki YAMADA, Matu-Tarow NODA
PDF
1284-1288
Dong-Min SEO, Kyoung-Soo BOK, Jae-Soo YOO
PDF
1289-1293
Minseok SONG, Heonshik SHIN
PDF
1294-1298
Seiji HAYASHI, Masahiro SUGUIMOTO
PDF
1299-1303
Yongqiang ZHAO, Minglu LI
PDF
1304-1305
Liyang XU, Sunil KUMAR, Mrinal MANDAL
PDF
1306-1309
Hideaki GOTO, Hirotomo ASO
PDF
1310-1313

Papers

Kazuma AIZAWA, Haruhiko KAIYA, Kenji KAIJIRI
PDF
1117-1125
Tetsuro KATAYAMA
PDF
1126-1133
Sousuke AMASAKI, Yasunari TAKAGI, Osamu MIZUNO, Tohru KIKUNO
PDF
1134-1141
Takeshi SUMI, Osamu MIZUNO, Tohru KIKUNO, Masayuki HIRAYAMA
PDF
1142-1149
Ikuo KAWAHARADA, Takumi KASAI
PDF
1150-1158
Ulkuhan EKINCIEL, Hiroaki YAMAOKA, Hiroaki YOSHIDA, Makoto IKEDA, Kunihiro ASADA
PDF
1159-1167
Eiji KAWAI, Youki KADOBAYASHI, Suguru YAMAGUCHI
PDF
1168-1177
Eunjoo LEE, Woochang SHIN, Byungjeong LEE, Chisu WU
PDF
1178-1190
Heum-Geun KANG
PDF
1191-1198
Masayoshi ARITSUGI, Hiroki FUKATSU, Yoshinari KANAMORI
PDF
1199-1209
Yoshiyuki NAKAMURA, Jacob SAVIR, Hideo FUJIWARA
PDF
1210-1216
Jangmin O, Jongwoo LEE, Jae Won LEE, Byoung-Tak ZHANG
PDF
1217-1223
Takahiro KUMURA, Norio KAYAMA, Shinichi SHIONOYA, Kazuo KUMAGIRI, Takao KUSANO, Makoto YOSHIDA, Masao IKEKAWA, Ichiro KURODA, Takao NISHITANI
PDF
1224-1230
Kang Ryoung PARK, Jaihie KIM
PDF
1231-1238
Yosuke SATO, Tetsuji OGAWA, Tetsunori KOBAYASHI
PDF
1239-1247
Myung-Seok CHOI, Kong-Joo LEE, Key-Sun CHOI, Gil Chang KIM
PDF
1248-1255
Takao DOI, Eiichiro SUMITA
PDF
1256-1264
Ryuhei OKUNO, Kazuya MAEKAWA, Jun AKAZAWA, Masaki YOSHIDA, Kenzo AKAZAWA
PDF
1265-1272
Gentaro FUKANO, Yoshihiko NAKAMURA, Hotaka TAKIZAWA, Shinji MIZUNO, Shinji YAMAMOTO, Kunio DOI, Shigehiko KATSURAGAWA, Tohru MATSUMOTO, Yukio TATENO, Takeshi IINUMA
PDF
1273-1283

Invited Papers

Takuya KATAYAMA, Tatsuo NAKAJIMA, Taiichi YUASA, Tomoji KISHI, Shin NAKAJIMA, Shuichi OIKAWA, Masahiro YASUGI, Toshiaki AOKI, Mitsutaka OKAZAKI, Seiji UMATANI
PDF
1105-1116