Vol. E88-D, No. 7 July 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Takao HINAMOTO, Toshimasa WATANABE
PDF
1321-1322

Letters

Yu-Cheng FAN, Hen-Wai TSAO
PDF
1397-1400
Toshihiko FUKUE, Atsushi FUJITA, Nozomu HAMADA
PDF
1453-1456
Chen LIU, Zhenyang WU, Hua-An ZHAO
PDF
1457-1459
Suk-Jin KIM, Jeong-Gun LEE, Kiseon KIM
PDF
1460-1463
Jeong-Gun LEE, Jeong- A LEE, Suk-Jin KIM, Kiseon KIM
PDF
1506-1508
Aranzazu OTIN, Santiago CELMA, Concepcion ALDEA
PDF
1509-1510
Yongmin HUR
PDF
1607-1609
Gualberto AGUILAR, Mariko NAKANO- MIYATAKE, Hector PEREZ- MEANA
PDF
1618-1622
Jin LEE, Sin-Chong PARK
PDF
1749-1753
Jong Wook KWAK, Ju-Hwan KIM, Chu Shik JHON
PDF
1754-1758
Kwangho CHA, Jee-hyun SUH
PDF
1759-1762
Achmad ARIFIN, Takashi WATANABE, Nozomu HOSHIMIYA
PDF
1763-1766
Jan ANGUITA, Javier HERNANDO, Alberto ABAD
PDF
1767-1770

Papers

Kazunori HAYASHI, Hideaki SAKAI
PDF
1323-1330
Gordana Jovanovic DOLECEK, Sanjit K. MITRA
PDF
1331-1339
Nozomu TOGAWA, Koichi TACHIKAKE, Yuichiro MIYAOKA, Masao YANAGISAWA, Tatsuo OHTSUKI
PDF
1340-1349
Koji NAKANO, Youhei YAMAGISHI
PDF
1350-1359
Jin-Tai YAN, Yen-Hsiang CHEN, Chia-Fang LEE
PDF
1360-1368
Konstantinos SIOZIOS, George KOUTROUMPEZIS, Konstantinos TATAS, Nikolaos VASSILIADIS, Vasilios KALENTERIDIS, Haroula POURNARA, Ilias PAPPAS, Dimitrios SOUDRIS, Antonios THANAILAKIS, Spiridon NIKOLAIDIS, Stilianos SISKOS
PDF
1369-1380
Fatih KOCAN, Mehmet H. GUNES, Atakan KURT
PDF
1381-1388
Chikaaki KODAMA, Kunihiro FUJIYOSHI
PDF
1389-1396
Yasuaki INOUE, Yu IMAI, Kiyotaka YAMAMURA
PDF
1401-1408
Jessi E. JOHNSON, Andrew SILVA, George R. BRANNER
PDF
1409-1416
Minh-Tuan LE, Van-Su PHAM, Linh MAI, Giwan YOON
PDF
1417-1429
Minseok KIM, Aiko KIYONO, Koichi ICHIGE, Hiroyuki ARAI
PDF
1430-1436
Eun-Gu JUNG, Jeong-Gun LEE, Kyoung-Sun JHANG, Dong-Soo HAR
PDF
1437-1444
Xue-Mei XIE, Shing-Chow CHAN
PDF
1445-1452
Tso-Bing JUANG, Shen-Fu HSIAO, Ming-Yu TSAI, Jenq-Shiun JAN
PDF
1464-1471
Liang TAO, Hon Keung KWAN
PDF
1472-1478
Jianping HU, Tiefeng XU, Hong LI
PDF
1479-1485
Masanori HARIYAMA, Haruka SASAKI, Michitaka KAMEYAMA
PDF
1486-1491
Debatosh DEBNATH, Tsutomu SASAO
PDF
1492-1500
Mohammed A. ELGAMEL, Md Ibrahim FAISAL, Magdy A. BAYOUMI
PDF
1501-1505
Liang TAO, Hon Keung KWAN
PDF
1511-1518
Akira IKUTA, Hisako MASUIKE, Mitsuo OHTA
PDF
1519-1525
Kazunori SHIMIZU, Nozomu TOGAWA, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
1526-1537
Luca FANUCCI, Sergio SAPONARA, Massimiliano MELANI, Pierangelo TERRENI
PDF
1538-1545
Mohammad Shorif UDDIN, Tadayoshi SHIOYAMA
PDF
1546-1552
Hariadi MOCHAMAD, Hui Chien LOY, Takafumi AOKI
PDF
1553-1560
Shen LI, Yong JIANG, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
1561-1568
Yuh-Jue CHUANG, Ja-Ling WU
PDF
1569-1577
Wen-Huang CHENG, Wei-Ta CHU, Ja-Ling WU
PDF
1578-1586
Mei KODAMA, Shunya SUZUKI
PDF
1587-1597
Somchart CHOKCHAITAM, Masahiro IWAHASHI, Somchai JITAPUNKUL
PDF
1598-1606
Zhijun LU, Yamu HU, Mohamad SAWAN
PDF
1610-1617
Lingfeng LI, Satoshi GOTO, Takeshi IKENAGA
PDF
1623-1629
Hassan KHORASHADI- ZADEH, Mohammad Reza AGHAEBRAHIMI
PDF
1630-1637
Hitoshi ASAEDA, Vincent ROCA
PDF
1638-1645
Denduang PRADUBSUWUN, Tomohiro YONEDA, Chris MYERS
PDF
1646-1661
Gang ZENG, Hideo ITO
PDF
1662-1670
Masayasu FUKUNAGA, Seiji KAJIHARA, Sadami TAKEOKA
PDF
1671-1677
Keiichi KANEKO
PDF
1678-1684
Shigeta KUNINOBU, Yoshiaki TAKATA, Naoya NITTA, Hiroyuki SEKI
PDF
1685-1696
Jianhong ZHANG, Qianhong WU
PDF
1697-1699
Ryo NAGATA, Tatsuya IGUCHI, Fumito MASUI, Atsuo KAWAI, Naoki ISU
PDF
1700-1706
Sung-Eun KIM, Jong-Ki HAN
PDF
1707-1715
Bing-Fei WU, Yen-Lin CHEN, Chung-Cheng CHIU
PDF
1716-1723
Mi-Young KIM, Jong-Hyeok LEE
PDF
1724-1736
Jong-Hoon OH, Key-Sun CHOI
PDF
1737-1748