Vol. E88-D, No. 11 November 2005

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Mitsuru ISHIZUKA, Shigeo MORISHIMA
PDF
2443-2444

Letters

Myungseok KANG, Jaeyun JUNG, Younghoon WHANG, Youngyong KIM, Hagbae KIM
PDF
2603-2605
Joon-Hyuk CHANG, Sanjit K. MITRA
PDF
2606-2608
Xi LI, Zhengnan NING, Liuwei XIANG
PDF
2609-2614

Papers

Kouichi KATSURADA, Hiroaki ADACHI, Kunitoshi SATO, Hirobumi YAMADA, Tsuneo NITTA
PDF
2461-2468
Masahiro ARAKI, Akiko KOUZAWA, Kenji TACHIBANA
PDF
2469-2476
Tatsuo YOTSUKURA, Shigeo MORISHIMA, Satoshi NAKAMURA
PDF
2477-2483
Makoto TACHIBANA, Junichi YAMAGISHI, Takashi MASUKO, Takao KOBAYASHI
PDF
2484-2491
Naotake NIWASE, Junichi YAMAGISHI, Takao KOBAYASHI
PDF
2492-2499
Md. Altab HOSSAIN, Rahmadi KURNIA, Akio NAKAMURA, Yoshinori KUNO
PDF
2500-2508
Dai MIYAUCHI, Akio NAKAMURA, Yoshinori KUNO
PDF
2509-2516
Yugo TAKEUCHI, Keiko WATANABE
PDF
2517-2522
Masashi OKAMOTO, Yukiko I. NAKANO, Kazunori OKAMOTO, Ken'ichi MATSUMURA, Toyoaki NISHIDA
PDF
2523-2532
Jinseok KONG, Pen-Chung YEW, Gyungho LEE
PDF
2533-2543
Seokjin HONG, Bongki MOON, Sukho LEE
PDF
2544-2554
Tomoya KITAI, Tomohiro YONEDA, Chris MYERS
PDF
2555-2564
Tatsuya MIZUTANI, Takehiko KAGOSHIMA
PDF
2565-2572
Seung-In NOH, Kwanghyuk BAE, Kang Ryoung PARK, Jaihie KIM
PDF
2573-2581
Jorji NONAKA, Nobuyuki KUKIMOTO, Yasuo EBARA, Masato OGATA, Takeshi IWASHITA, Masanori KANAZAWA, Koji KOYAMADA
PDF
2582-2590
Hideya TAKEO, Kazuo SHIMURA, Takashi IMAMURA, Akinobu SHIMIZU, Hidefumi KOBATAKE
PDF
2591-2602

Invited Papers

Matthias REHM, Elisabeth ANDRE
PDF
2445-2452
Helmut PRENDINGER, Mitsuru ISHIZUKA
PDF
2453-2460