Vol. E89-D, No. 2 February 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Minyi GUO, Albert Y. ZOMAYA
PDF
387-389
Akihiro FUJIWARA
PDF
743-743

Letters

Chao-Tung YANG, Po-Chi SHIH, Sung-Yi CHEN
PDF
738-742
Jungbo SON, Hae-Wook CHOI, Sin-Chong PARK
PDF
853-856
Toru KUMAGAI, Motoyuki AKAMATSU
PDF
857-860

Papers

Lei PAN, Wenhui ZHANG, Arthur ASUNCION, Ming Kin LAI, Michael B. DILLENCOURT, Lubomir F. BIC, Laurence T. YANG
PDF
390-398
Makoto ISHIHARA, Hiroki HONDA, Mitsuhisa SATO
PDF
399-407
Gabriel RODRIGUEZ, María J. MARTIN, Patricia GONZALEZ, Juan TOURIÑ O
PDF
408-417
Hui WANG, Minyi GUO, Daming WEI
PDF
418-424
Yuichi TSUJITA
PDF
425-432
Krishna KANT, Amit SAHOO, Nrupal JANI
PDF
433-440
Hashem Hashemi NAJAF- ABADI, Hamid SARBAZI- AZAD
PDF
441-451
JungYul CHOI, JinSeek CHOI, Minho KANG
PDF
452-458
Hiroshi YAMAMOTO, Kenji KAWAHARA, Tetsuya TAKINE, Yuji OIE
PDF
459-468
Alex K. JONES, Jiang ZHENG, Ahmed AMER
PDF
469-478
Yuanyuan ZHANG, Yasushi INOGUCHI
PDF
479-486
Kuan-Rong LEE, Mong-Fong HORNG, Yau-Hwang KUO
PDF
487-497
Eunjeong PARK, Heonshik SHIN
PDF
498-507
Hyung-Min YOON, Woo-Shik KANG, Oh-Young KWON, Seong-Hun JEONG, Bum-Seok KANG, Tack-Don HAN
PDF
508-515
Ying-Hong WANG, Chih-Chieh CHUANG, Chih-Feng CHAO
PDF
516-526
Young-Ching DENG, Ching-Chi HSU, Ferng-Ching LIN
PDF
527-535
Baljeet MALHOTRA, Alex ARAVIND
PDF
536-545
Feng HONG, Minglu LI, Minyou WU, Jiadi YU
PDF
546-554
Shigeaki TAGASHIRA, Syuhei SHIRAKAWA, Satoshi FUJITA
PDF
555-562
Ming CHEN, Guangwen YANG
PDF
563-569
Giscard WEPIWE, Plamen L. SIMEONOV
PDF
570-580
Baoliu YE, Minyi GUO, Jingyang ZHOU, Daoxu CHEN
PDF
581-588
Weiguo LIU, Bertil SCHMIDT
PDF
589-596
Chuliang WENG, Minglu LI, Xinda LU
PDF
597-604
Kiejin PARK, Jinsung YI
PDF
605-611
Hai JIN, Xuanhua SHI, Weizhong QIANG, Deqing ZOU
PDF
612-623
Lin CHEN, Minglu LI, Jian CAO
PDF
624-630
Tao XIE, Xiao QIN
PDF
631-638
Xizhen XU, Sotirios G. ZIAVRAS
PDF
639-646
Keiichi KANEKO
PDF
647-653
Weijia JIA, Wanqing TU, Jie WU
PDF
654-662
MinHwan OK, Myong-soon PARK
PDF
663-672
Sabin TABIRCA, Tatiana TABIRCA, Laurence T. YANG
PDF
673-678
I-Shyan HWANG, I-Feng HUANG, Chih-Dar CHIEN, David H. SU
PDF
679-686
Takeru INOUE, Ryosuke KUREBAYASHI
PDF
687-699
Paola FLOCCHINI, Antonio Mesa ENRIQUES, Linda PAGLI, Giuseppe PRENCIPE, Nicola SANTORO
PDF
700-708
Oliver YU, Yuan CAO
PDF
709-718
Chen YU, Xiaohong JIANG, Susumu HORIGUCHI
PDF
719-727
Chen-Shie HO, Sy-Yen KUO
PDF
728-737
Hiroshi NAGAMOCHI
PDF
744-750
Toshiya MASHIMA, Takanori FUKUOKA, Satoshi TAOKA, Toshimasa WATANABE
PDF
751-762
Masashi KIYOMI, Takeaki UNO
PDF
763-770
Tomokazu ARITA, Kensei TSUCHIDA, Takeo YAKU
PDF
771-778
Jywe-Fei FANG
PDF
779-782
Jinhee CHUN, Kunihiko SADAKANE, Takeshi TOKUYAMA
PDF
783-788
Sheng-Wen BAI, Chu-Sing YANG
PDF
789-797
Miki FUKUYAMA, Masatoshi SHIMAKAGE, Atsuo HAZEYAMA
PDF
798-805
Kazuhiro KONDO, Kiyoshi NAKAGAWA
PDF
806-813
Masato OGATA, Hiroyuki WADA, Kagenori KAJIHARA, Jeroen van BAAR
PDF
814-824
Xuan-Hieu PHAN, Le-Minh NGUYEN, Susumu HORIGUCHI
PDF
825-836
Ji-Eun ROH, Jong-Hyeok LEE
PDF
837-846
Kazushi IKEDA
PDF
847-852