Vol. E89-D, No. 6 June 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Michihiko MINOH
PDF
1767-1767

Letters

Chanwoo KIM, Kwang-Deok SEO, Wonyong SUNG
PDF
1901-1905
Wan Yeon LEE, Heejo LEE
PDF
1962-1966
In Pyo HONG, Byung In MOON, Yong Surk LEE
PDF
1967-1970
Bo-Yeong KANG, Dae-Won KIM, Qing LI
PDF
1971-1974

Papers

Takahiro TSUDA, Haruyoshi YAMAMOTO, Yoshinari KAMEDA, Yuichi OHTA
PDF
1781-1789
Junichi HORI, Koji SAKANO, Yoshiaki SAITOH
PDF
1790-1797
Koji ABE, Hiromasa IGUCHI, Haiyan TIAN, Debabrata ROY
PDF
1798-1805
Taichi HIGASHI, Shinichi KITA, Isao WATANABE
PDF
1806-1812
Kiyoshi HOSHINO, Takanobu TANIMOTO
PDF
1813-1819
Kiyoshi HOSHINO
PDF
1820-1825
Kyuwan CHOI, Makoto SATO, Yasuharu KOIKE
PDF
1826-1833
Bui Quang HUNG, Masanori OTSUBO, Yoshinori HIJIKATA, Shogo NISHIDA
PDF
1834-1847
Haiqing HU, Peilin JIANG, Fuji REN, Shingo KUROIWA
PDF
1848-1859
Masami SUZUKI, Yuichi KOBAYASHI, Takahiro NAKAI, Kaori YOSHIDA
PDF
1860-1867
Sineenard PINYAPONG, Hiroko SHOJI, Akihiro OGINO, Toshikazu KATO
PDF
1868-1876
Yuki HIGUCHI, Takashi MITSUISHI, Kentaro GO
PDF
1877-1884
Sanghwa YUH, Kongjoo LEE, Jungyun SEO
PDF
1885-1892
Kaoru NAKAZONO, Yuji NAGASHIMA, Akira ICHIKAWA
PDF
1893-1900
Hiroaki TAKAI, Takashi KANATANI, Akira MATSUBAYASHI
PDF
1906-1913
Chin-Feng FAN, Chun-Yin CHENG
PDF
1914-1922
Daisuke TAKEMOTO, Shigeaki TAGASHIRA, Satoshi FUJITA
PDF
1923-1930
Zhiqiang YOU, Tsuyoshi IWAGAKI, Michiko INOUE, Hideo FUJIWARA
PDF
1931-1939
Shigeaki TAGASHIRA, Masaya MITO, Satoshi FUJITA
PDF
1940-1947
Cheng-Hong YANG, Li-Yeh CHUANG, Cheng-Huei YANG, Ching-Hsing LUO
PDF
1948-1954
Han ZHANG, Say-Wei FOO
PDF
1955-1961

Invited Papers

Toyoaki NISHIDA, Kazunori TERADA, Takashi TAJIMA, Makoto HATAKEYAMA, Yoshiyasu OGASAWARA, Yasuyuki SUMI, Yong XU, Yasser F. O. MOHAMMAD, Kateryna TARASENKO, Taku OHYA, Tatsuya HIRAMATSU
PDF
1768-1780