Vol. E89-D, No. 7 July 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Yoshinori KUNO
PDF
1983-1983

Letters

Ryoichiro ATONO, Shuichi ICHIKAWA
PDF
2301-2305
Kyung-Ah SHIM
PDF
2306-2309
Yoshitaka FUJIWARA, Yoshiaki OHNISHI, Hideki YOSHIDA
PDF
2310-2314
Weiwei DU, Kohei INOUE, Kiichi URAHAMA
PDF
2315-2318
Liang DONG, Jiankang WU, Xiaoming BAO
PDF
2319-2323
Mansoo PARK, Hoi-Rin KIM, Yong Man RO, Munchurl KIM
PDF
2324-2327

Papers

Tomohiro MASHITA, Yoshio IWAI, Masahiko YACHIDA
PDF
1984-1993
Akira KIMACHI, Norihiro TANAKA, Shoji TOMINAGA
PDF
1994-2003
Satoshi SATO, Kazutoyo TAKATA, Kunio NOBORI
PDF
2004-2011
Ghader KARIMIAN, Abolghasem A. RAIE, Karim FAEZ
PDF
2012-2020
Yuu TANAKA, Atsushi YAMASHITA, Toru KANEKO, Kenjiro T. MIURA
PDF
2021-2027
Hotaka TAKIZAWA, Shinji YAMAMOTO
PDF
2028-2035
Wouter CAARLS, Pieter JONKER, Henk CORPORAAL
PDF
2036-2043
Tomoyuki YAMAGUCHI, Shuji HASHIMOTO
PDF
2044-2052
Mehdi EZOJI, Karim FAEZ, Hamidreza RASHIDY KANAN, Saeed MOZAFFARI
PDF
2053-2060
Tatsuhiko KAGEHIRO, Hiroto NAGAYOSHI, Hiroshi SAKO
PDF
2061-2067
Haruhisa OKUDA, Manabu HASHIMOTO, Miwako HIROOKA, Kazuhiko SUMI
PDF
2068-2075
Markus TURTINEN, Matti PIETIKAINEN, Olli SILVEN
PDF
2076-2083
Nicolas HAUTIERE, Raphael LABAYRADE, Didier AUBERT
PDF
2084-2091
Raphael LABAYRADE, Jerome DOURET, Jean LANEURIT, Roland CHAPUIS
PDF
2092-2100
Eigo SEGAWA, Morito SHIOHARA, Shigeru SASAKI, Norio HASHIGUCHI, Tomonobu TAKASHIMA, Masatoshi TOHNO
PDF
2101-2108
Huei-Yung LIN, Jen-Hung LIN
PDF
2109-2116
Yuanzhong LI, Wataru ITO
PDF
2117-2123
Jose GARCIA RODRIGUEZ, Anastassia ANGELOPOULOU, Alexandra PSARROU
PDF
2124-2131
Kazuhiro HOTTA
PDF
2132-2141
Guang TIAN, Feihu QI, Masatoshi KIMACHI, Yue WU, Takashi IKETANI
PDF
2142-2149
Kazuhiro HOTTA
PDF
2150-2156
Atsushi MATSUMOTO, Yoshiaki SHIRAI, Nobutaka SHIMADA, Takuro SAKIYAMA, Jun MIURA
PDF
2157-2163
Parinya SANGUANSAT, Widhyakorn ASDORNWISED, Somchai JITAPUNKUL, Sanparith MARUKATAT
PDF
2164-2170
P. Ravindra De SILVA, Minetada OSANO, Ashu MARASINGHE, Ajith P. MADURAPPERUMA
PDF
2171-2179
Daiki KAWANAKA, Takayuki OKATANI, Koichiro DEGUCHI
PDF
2180-2185
Kiyotaka WATANABE, Yoshio IWAI, Hajime NAGAHARA, Masahiko YACHIDA, Toshiya SUZUKI
PDF
2186-2196
Md. Altab HOSSAIN, Rahmadi KURNIA, Akio NAKAMURA, Yoshinori KUNO
PDF
2197-2206
Mingxi ZHAO, Lizhuang MA, Zhou YONG
PDF
2207-2213
Katsuhisa MARUYAMA, Shinichiro YAMAMOTO
PDF
2214-2222
Ig-hoon LEE, Junho SHIM, Sang-goo LEE
PDF
2223-2233
Zhuoming LI, Xiaoxiao BAI, Qinyu ZHANG, Masatake AKUTAGAWA, Fumio SHICHIJO, Yohsuke KINOUCHI
PDF
2234-2242
Masashi SUGIYAMA, Hidemitsu OGAWA
PDF
2243-2249
Haijiang TANG, Sei-ichiro KAMATA
PDF
2250-2256
Hiroaki SAWANO, Minoru OKADA
PDF
2257-2267
Ying PIAO, Kazutaka HAYAKAWA, Jun SATO
PDF
2268-2274
Duy-Dinh LE, Shin'ichi SATOH
PDF
2275-2285
Thatsanee CHAROENPORN, Canasai KRUENGKRAI, Thanaruk THEERAMUNKONG, Virach SORNLERTLAMVANICH
PDF
2286-2293
YeonKwan MOON, JyungHyun LEE, HeeJoon PARK, JuGab LEE, JaeJong RYU, ChulHo WON, JungHee LEE, JinHo CHO, HyunChul CHOI
PDF
2294-2300