Vol. E89-D, No. 8 August 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Koichi WADA
PDF
2331-2331

Letters

Hyo Jin CHOI, Jinhwan JEON, Taehyoun KIM, Hyo-Joong SUH, Chu Shik JHON
PDF
2448-2451
Younho LEE, Yongsu PARK, Heeyoul KIM, Seong-Min HONG, Hyunsoo YOON
PDF
2452-2455
Ki-Seung LEE
PDF
2456-2459
Hai-Feng XU, Song-Yu YU, Ci WANG
PDF
2460-2463
Tomohiro MITSUMORI, Masaki MURATA, Yasushi FUKUDA, Kouichi DOI, Hirohumi DOI
PDF
2464-2466

Papers

Hak-Keun KIM, Teuk-Seob SONG, Yoon-Chul CHOY, Soon-Bum LIM
PDF
2411-2419
Yan SUN, Jianming LU, Takashi YAHAGI
PDF
2420-2428
Dongwon KIM, Gwi-Tae PARK
PDF
2429-2438
Masami TAKATA, Hayaru SHOUNO, Masato OKADA
PDF
2439-2447

Invited Papers

Takahiro YUKIZANE, Shin-ya OHI, Eiji MIYANO, Hideo HIROSE
PDF
2332-2339
Shigeaki HARADA, Eiji TAKIMOTO, Akira MARUOKA
PDF
2340-2347
Sachio TERAMOTO, Tetsuo ASANO, Naoki KATOH, Benjamin DOERR
PDF
2348-2356
Shin-ichi NAKAYAMA, Shigeru MASUYAMA
PDF
2357-2363
Shin-ichi TANIGAWA, Naoki KATOH
PDF
2364-2371
Naoyuki KAMIYAMA, Naoki KATOH, Atsushi TAKIZAWA
PDF
2372-2379
Kazuo IWAMA, Shuichi MIYAZAKI, Kazuya OKAMOTO
PDF
2380-2387
Seinosuke TODA
PDF
2388-2401
Sonoko MORIYAMA, Yoshio OKAMOTO
PDF
2402-2404
Tomokazu IMAMURA, Kazuo IWAMA, Tatsuie TSUKIJI
PDF
2405-2410