Vol. E89-D, No. 11 November 2006

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Letters

Jangbok KIM, Kyunghee CHOI, Gihyun JUNG
PDF
2811-2813
Jun HOU, Xiangzhong FANG, Haibin YIN, Yan CHENG
PDF
2814-2817

Papers

Thepparit BANDITWATTANAWONG, Soichiro HIDAKA, Hironori WASHIZAKI, Katsumi MARUYAMA
PDF
2712-2723
Seunglak CHOI, Jinwon LEE, Su Myeon KIM, Junehwa SONG, Yoon-Joon LEE
PDF
2724-2738
Jiahong WANG, Takuya FUKASAWA, Shintaro URABE, Toyoo TAKATA, Masatoshi MIYAZAKI
PDF
2739-2747
Yoshinobu HIGAMI, Seiji KAJIHARA, Irith POMERANZ, Shin-ya KOBAYASHI, Yuzo TAKAMATSU
PDF
2748-2755
Xiaoqing WEN, Seiji KAJIHARA, Kohei MIYASE, Yuta YAMATO, Kewal K. SALUJA, Laung-Terng WANG, Kozo KINOSHITA
PDF
2756-2765
Muhammad GHULAM, Kouichi KATSURADA, Junsei HORIKAWA, Tsuneo NITTA
PDF
2766-2774
Tadashi OKUBO, Ryo MOCHIZUKI, Tetsunori KOBAYASHI
PDF
2775-2782
Masakiyo FUJIMOTO, Kazuya TAKEDA, Satoshi NAKAMURA
PDF
2783-2793
Jun UCHITA, Shogo MURAMATSU, Takuma ISHIDA, Hisakazu KIKUCHI
PDF
2794-2801
Kenzo AKAZAWA, Ryuhei OKUNO
PDF
2802-2810

Invited Papers

Shuichiro YAMAMOTO, Haruhiko KAIYA, Karl COX, Steven BLEISTEIN
PDF
2701-2711