Vol. E90-D, No. 1 January 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Akihiro FUJIWARA, Koji NAKANO, Hong CHEN
PDF
1-1
Kiyoharu AIZAWA
PDF
75-75

Letters

Keiko KONDO, Miki HASEYAMA, Hideo KITAJIMA
PDF
283-287
Ping WANG, Binxing FANG, Xiaochun YUN, Jun ZHENG
PDF
371-373
Weiwei DU, Kiichi URAHAMA
PDF
374-377
Sang-Jin KIM, Minsoo HAHN
PDF
378-381
Ryosuke KUBOTA, Keiichi HORIO, Takeshi YAMAKAWA
PDF
382-383

Papers

Taiji SASAOKA, Hideyuki KAWABATA, Toshiaki KITAMURA
PDF
2-12
Xuan-Hieu PHAN, Le-Minh NGUYEN, Yasushi INOGUCHI, Susumu HORIGUCHI
PDF
13-21
Sheng-Kai HUNG, Yarsun HSU
PDF
22-29
Yasuhiro KAWASAKI, Fumihiko INO, Yoshinobu SATO, Shinichi TAMURA, Kenichi HAGIHARA
PDF
30-39
Yuanyuan ZHANG, Wei SUN, Yasushi INOGUCHI
PDF
40-47
Kyungbaek KIM, Daeyeon PARK
PDF
48-57
Ryota OZAKI, Soichiro HIDAKA, Kazuya KODAMA, Katsumi MARUYAMA
PDF
58-66
Xuesong TAN, Shuo-Yen Robert LI
PDF
67-74
Poonlap LAMSRICHAN, Teerapat SANGUANKOTCHAKORN
PDF
81-89
Shen LI, Lingfeng LI, Takeshi IKENAGA, Shunichi ISHIWATA, Masataka MATSUI, Satoshi GOTO
PDF
90-98
Chung-Ming CHEN, Chung-Ho CHEN
PDF
99-107
Yang SONG, Zhenyu LIU, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
108-117
Young-Ho SEO, Hyun-Jun CHOI, Jin-Woo BAE, Hoon-Jong KANG, Seung-Hyun LEE, Ji-Sang YOO, Dong-Wook KIM
PDF
118-125
Chih-Hung LIN, Wen-Shyong HSIEH
PDF
126-136
Noriaki SUETAKE, Eiji UCHINO, Kanae HIRATA
PDF
137-144
Mitsuharu MATSUMOTO, Shuji HASHIMOTO
PDF
145-155
David GAVILAN, Hiroki TAKAHASHI, Suguru SAITO, Masayuki NAKAJIMA
PDF
156-164
Preeyakorn TIPWAI, Suthep MADARASMI
PDF
165-172
Lijie WANG, Takahiko HORIUCHI, Hiroaki KOTERA
PDF
173-181
Morihiko SAKANO, Noriaki SUETAKE, Eiji UCHINO
PDF
182-190
Kazuya KODAMA, Akira KUBOTA
PDF
191-198
Masakazu MORIMOTO, Kensaku FUJII
PDF
199-207
Yangxing LIU, Takeshi IKENAGA, Satoshi GOTO
PDF
208-216
Toshihiko YAMASAKI, Takayuki ISHIKAWA, Kiyoharu AIZAWA
PDF
217-223
Masanori SANO, Ichiro YAMADA, Hideki SUMIYOSHI, Nobuyuki YAGI
PDF
224-232
Kyoung Shin PARK, Sung-Wook MIN, Yongjoo CHO
PDF
233-241
Hiroki AGATA, Atsushi YAMASHITA, Toru KANEKO
PDF
242-249
Joung Wook PARK, Kwan Heng LEE
PDF
250-257
Werapon CHIRACHARIT, Yajie SUN, Pinit KUMHOM, Kosin CHAMNONGTHAI, Charles F. BABBS, Edward J. DELP
PDF
258-270
Yuanzhi CHENG, Yoshinobu SATO, Hisashi TANAKA, Takashi NISHII, Nobuhiko SUGANO, Hironobu NAKAMURA, Hideki YOSHIKAWA, Shuguo WANG, Shinichi TAMURA
PDF
271-282
Gang ZENG, Hideo ITO
PDF
288-295
Masato NAKAZATO, Satoshi OHTAKE, Kewal K. SALUJA, Hideo FUJIWARA
PDF
296-305
Keiichi KANEKO, Naoki SAWADA
PDF
306-313
Tomoko SUZUKI, Taisuke IZUMI, Fukuhito OOSHITA, Toshimitsu MASUZAWA
PDF
314-324
Heiga ZEN, Tomoki TODA, Masaru NAKAMURA, Keiichi TOKUDA
PDF
325-333
Takeshi KUMAKI, Yasuto KURODA, Masakatsu ISHIZAKI, Tetsushi KOIDE, Hans Jurgen MATTAUSCH, Hideyuki NODA, Katsumi DOSAKA, Kazutami ARIMOTO, Kazunori SAITO
PDF
334-345
Takeshi KUMAKI, Yutaka KONO, Masakatsu ISHIZAKI, Tetsushi KOIDE, Hans Jurgen MATTAUSCH
PDF
346-354
Boo Hwan LEE, Il CHOI, Gi Joon JEON
PDF
355-363
Koichi HARADA, Hidekazu USUI, Koichiro NISHI
PDF
364-370

Invited Papers

Hiroshi YASUDA
PDF
76-80