Vol. E90-D, No. 7 July 2007

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Letters

Zhiwu YIN, Shangteng HUANG, Xun FAN
PDF
1111-1112
Hao LUO, Jeng-Shyang PAN, Zhe-Ming LU
PDF
1113-1116
Lei XIE, Hongwu YANG
PDF
1117-1120
Bing LI, De XU, Moon Ho LEE, Song-He FENG
PDF
1121-1124

Papers

Jianxin CHEN, Yuhang YANG, Lei ZHOU
PDF
1011-1017
Sungwon JUNG, Kwang Hyung LEE, Doheon LEE
PDF
1018-1027
Masayoshi NAITO, Yohko MICHIOKA, Kuniaki OZAWA, Yoshitoshi ITO, Masashi KIGUCHI, Tsuneo KANAZAWA
PDF
1028-1037
Sildomar Takahashi MONTEIRO, Yukio KOSUGI
PDF
1038-1046
Yoon-Seok CHOI, Byung-Ro MOON
PDF
1047-1054
Jia-Ching WANG, Hsiao-Ping LEE, Jhing-Fa WANG, Chung-Hsien YANG
PDF
1055-1062
Kyong-Nim LEE, Minhwa CHUNG
PDF
1063-1072
Pai-Feng LEE, Chi-Kang KAO, Juin-Ling TSENG, Bin-Shyan JONG, Tsong-Wuu LIN
PDF
1073-1084
Sukhyun LIM, Byeong-Seok SHIN
PDF
1085-1091
Jing PENG, Kenji ARAKI
PDF
1092-1102
Seonho KIM, Juntae YOON
PDF
1103-1110