Vol. E91-D, No. 3 March 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Kazuya TAKEDA
PDF
391-392
Seiji KAJIHARA, Michiko INOUE
PDF
640-641

Letters

Kazuo ONOE, Shoei SATO, Shinichi HOMMA, Akio KOBAYASHI, Toru IMAI, Tohru TAKAGI
PDF
631-634
Osamu ICHIKAWA, Takashi FUKUDA, Masafumi NISHIMURA
PDF
635-639
Hiroshi TAKAHASHI, Yoshinobu HIGAMI, Shuhei KADOYAMA, Yuzo TAKAMATSU, Koji YAMAZAKI, Takashi AIKYO, Yasuo SATO
PDF
771-775
Youhua SHI, Nozomu TOGAWA, Masao YANAGISAWA, Tatsuo OHTSUKI
PDF
776-780
Masato KITAKAMI, Bochuan CAI, Hideo ITO
PDF
857-861
Raul RODRIGUEZ COLIN, Claudia FEREGRINO URIBE, Jose-Alberto MARTINEZ VILLANUEVA
PDF
862-864
Takashi WATANABE, Tomoya MASUKO, Achmad ARIFIN, Makoto YOSHIZAWA
PDF
865-868
Congyan LANG, De XU, Ning LI
PDF
869-872

Papers

Takatoshi JITSUHIRO, Tomoji TORIYAMA, Kiyoshi KOGURE
PDF
402-410
Norihide KITAOKA, Souta HAMAGUCHI, Seiichi NAKAGAWA
PDF
411-421
Satoshi KOBASHIKAWA, Satoshi TAKAHASHI
PDF
422-429
Wooil KIM, John H.L. HANSEN
PDF
430-438
Tran HUY DAT, Kazuya TAKEDA, Fumitada ITAKURA
PDF
439-447
Yotaro KUBO, Shigeki OKAWA, Akira KUREMATSU, Katsuhiko SHIRAI
PDF
448-456
Longbiao WANG, Seiichi NAKAGAWA, Norihide KITAOKA
PDF
457-466
Masakiyo FUJIMOTO, Kentaro ISHIZUKA
PDF
467-477
Makoto SAKAI, Norihide KITAOKA, Seiichi NAKAGAWA
PDF
478-487
Mohammad NURUL HUDA, Muhammad GHULAM, Takashi FUKUDA, Kouichi KATSURADA, Tsuneo NITTA
PDF
488-498
Tobias CINCAREK, Tomoki TODA, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
499-507
Jin-Song ZHANG, Xin-Hui HU, Satoshi NAKAMURA
PDF
508-513
Qingqing ZHANG, Jielin PAN, Yang LIN, Jian SHAO, Yonghong YAN
PDF
514-521
Atsushi SAKO, Tetsuya TAKIGUCHI, Yasuo ARIKI
PDF
522-528
Jian SHAO, Ta LI, Qingqing ZHANG, Qingwei ZHAO, Yonghong YAN
PDF
529-537
Akinori ITO, Takanobu OBA, Takashi KONASHI, Motoyuki SUZUKI, Shozo MAKINO
PDF
538-548
Taichi ASAMI, Koji IWANO, Sadaoki FURUI
PDF
549-557
Toshiaki KAMADA, Nobuaki MINEMATSU, Takashi OSANAI, Hisanori MAKINAE, Masumi TANIMOTO
PDF
558-566
Hongbin SUO, Ming LI, Ping LU, Yonghong YAN
PDF
567-575
Tobias CINCAREK, Hiromichi KAWANAMI, Ryuichi NISIMURA, Akinobu LEE, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
576-587
Hirofumi YAMAMOTO, Eiichiro SUMITA
PDF
588-597
Yuki DENDA, Takanobu NISHIURA, Yoichi YAMASHITA
PDF
598-606
Goshu NAGINO, Makoto SHOZAKAI, Tomoki TODA, Hiroshi SARUWATARI, Kiyohiro SHIKANO
PDF
607-614
Jin-Song ZHANG, Satoshi NAKAMURA
PDF
615-630
Frederic BEAL, Tomohiro YONEDA, Chris J. MYERS
PDF
642-654
Masanori HASHIMOTO, Junji YAMAGUCHI, Takashi SATO, Hidetoshi ONODERA
PDF
655-660
Koji YAMAZAKI, Yuzo TAKAMATSU
PDF
661-666
Yuta YAMATO, Yusuke NAKAMURA, Kohei MIYASE, Xiaoqing WEN, Seiji KAJIHARA
PDF
667-674
Yuzo TAKAMATSU, Hiroshi TAKAHASHI, Yoshinobu HIGAMI, Takashi AIKYO, Koji YAMAZAKI
PDF
675-682
Kohei MIYASE, Kenta TERASHIMA, Xiaoqing WEN, Seiji KAJIHARA, Sudhakar M. REDDY
PDF
683-689
Yoshinobu HIGAMI, Kewal K. SALUJA, Hiroshi TAKAHASHI, Shin-ya KOBAYASHI, Yuzo TAKAMATSU
PDF
690-699
Yukiya MIURA
PDF
700-705
Masayuki ARAI, Satoshi FUKUMOTO, Kazuhiko IWASAKI
PDF
706-712
Hideyuki ICHIHARA, Tomoyuki SAIKI, Tomoo INOUE
PDF
713-719
Masayuki ARAI, Satoshi FUKUMOTO, Kazuhiko IWASAKI
PDF
720-725
Masayuki ARAI, Satoshi FUKUMOTO, Kazuhiko IWASAKI, Tatsuru MATSUO, Takahisa HIRAIDE, Hideaki KONISHI, Michiaki EMORI, Takashi AIKYO
PDF
726-735
Fawnizu Azmadi HUSSIN, Tomokazu YONEDA, Alex ORAILO<img src="/img_font/sg00044.g (none), Hideo FUJIWARA
PDF
736-746
Tomokazu YONEDA, Kimihiko MASUDA, Hideo FUJIWARA
PDF
747-755
Tomoo INOUE, Takashi FUJII, Hideyuki ICHIHARA
PDF
756-762
Masato NAKAZATO, Michiko INOUE, Satoshi OHTAKE, Hideo FUJIWARA
PDF
763-770
Kazuya HARAGUCHI, Mutsunori YAGIURA, Endre BOROS, Toshihide IBARAKI
PDF
781-788
Kuo-Tsung TSENG, Chang-Biau YANG, Kuo-Si HUANG, Yung-Hsing PENG
PDF
789-795
Wei SUN, Chen YU, Xavier DEFAGO, Yasushi INOGUCHI
PDF
796-806
Thomas Edison YU, Tomokazu YONEDA, Danella ZHAO, Hideo FUJIWARA
PDF
807-814
Shoei SATO, Akio KOBAYASHI, Kazuo ONOE, Shinichi HOMMA, Toru IMAI, Tohru TAKAGI, Tetsunori KOBAYASHI
PDF
815-824
Yung-Chiang WEI, Jar-Ferr YANG
PDF
825-835
Chih-Yang LIN, Chin-Chen CHANG, Yu-Zheng WANG
PDF
836-845
Won-Jong LEE, Vason P. SRINI, Woo-Chan PARK, Shigeru MURAKI, Tack-Don HAN
PDF
846-856

Invited Papers

Futoshi ASANO
PDF
393-401