Vol. E91-D, No. 4 April 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Takahira YAMAGUCHI
PDF
879-880

Letters

Masanobu TSURUTA, Hiroyuki SAKAI, Shigeru MASUYAMA
PDF
986-989
Youbean KIM, Kicheol KIM, Incheol KIM, Hyunwook SON, Sungho KANG
PDF
1185-1188
Myeong-Hoon OH, Seongwoon KIM
PDF
1189-1192
Huazhi GONG, Kitae NAHM, JongWon KIM
PDF
1193-1196
Dong-Sup SONG, Jin-Ho AHN, Tae-Jin KIM, Sungho KANG
PDF
1197-1200
Jong Shill LEE, Baek Hwan CHO, Young Joon CHEE, In Young KIM, Sun I. KIM
PDF
1201-1205
Hernan AGUIRRE, Masahiko SATO, Kiyoshi TANAKA
PDF
1206-1210
Kyung-Mi PARK, Hae-Chang RIM
PDF
1211-1214
Jeong-Yong AHN, Kill-Sung MUN, Young-Hyun KIM, Sun-Young OH, Beom-Soo HAN
PDF
1215-1217

Papers

Atsushi OHNISHI
PDF
881-887
Osamu MIZUNO, Tohru KIKUNO
PDF
888-896
Haruhiko KAIYA, Akira OSADA, Kenji KAIJIRI
PDF
897-906
Junko SHIROGANE, Hajime IWATA, Kazuhiro FUKAYA, Yoshiaki FUKAZAWA
PDF
907-920
Kazuma YAMAMOTO, Motoshi SAEKI
PDF
921-932
Shinpei HAYASHI, Junya KATADA, Ryota SAKAMOTO, Takashi KOBAYASHI, Motoshi SAEKI
PDF
933-944
Takeshi MORITA, Naoki FUKUTA, Noriaki IZUMI, Takahira YAMAGUCHI
PDF
945-958
Hiroyuki SAKAI, Shigeru MASUYAMA
PDF
959-968
Hyo-Jung OH, Bo-Hyun YUN
PDF
969-975
Christian HOAREAU, Ichiro SATOH
PDF
976-985
Kenya UENO
PDF
990-995
Yasuhiko TAKENAGA, Nao KATOUGI
PDF
996-1002
Yasuto SUZUKI, Keiichi KANEKO
PDF
1003-1009
Jun YAO, Shinobu MIWA, Hajime SHIMADA, Shinji TOMITA
PDF
1010-1022
Koji KOBATAKE, Shigeaki TAGASHIRA, Satoshi FUJITA
PDF
1023-1031
Guangwei WANG, Kenji ARAKI
PDF
1032-1041
Hieu Trung HUYNH, Yonggwan WON
PDF
1042-1049
Dong Seong KIM, Jong Sou PARK
PDF
1050-1057
Jabeom GU, Jaehoon NAH, Hyeokchan KWON, Jongsoo JANG, Sehyun PARK
PDF
1058-1073
Tsang-Long PAO, Yu-Te CHEN, Jun-Heng YEH
PDF
1074-1081
Lu ZHEN, Zuhua JIANG
PDF
1082-1090
Lina (none), Tomokazu TAKAHASHI, Ichiro IDE, Hiroshi MURASE
PDF
1091-1100
Lazaro S.P. BUSAGALA, Wataru OHYAMA, Tetsushi WAKABAYASHI, Fumitaka KIMURA
PDF
1101-1109
Chang-Chu CHEN, Chin-Chen CHANG
PDF
1110-1116
Sang-Heon LEE, Hyuk-Jae LEE
PDF
1117-1126
Yoshinori SUZUKI, Choong Seng BOON, Thiow Keng TAN
PDF
1127-1134
Akinobu MAEJIMA, Shuhei WEMLER, Tamotsu MACHIDA, Masao TAKEBAYASHI, Shigeo MORISHIMA
PDF
1135-1148
Bo ZHENG, Jun TAKAMATSU, Katsushi IKEUCHI
PDF
1149-1158
Hiroshi YASUDA, Ryota KAIHARA, Suguru SAITO, Masayuki NAKAJIMA
PDF
1159-1167
Tadayoshi HORITA, Itsuo TAKANAMI, Masatoshi MORI
PDF
1168-1175
Supaporn KIATTISIN, Kosin CHAMNONGTHAI
PDF
1176-1184