Vol. E91-D, No. 6 June 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Shunichi YONEMURA
PDF
1593-1593

Letters

Shusuke OKAMOTO, Masaru KAMADA, Tatsuhiro YONEKURA
PDF
1700-1703
Inbok LEE
PDF
1824-1826
Keehang KWON, Dae-Seong KANG
PDF
1827-1829
Jong Kyu KIM, Nam Soo KIM
PDF
1830-1833
Yutao DONG, Xiangzhong FANG, Jing YANG
PDF
1834-1837
Xiao WU, Ming LI, Hongbin SUO, Yonghong YAN
PDF
1838-1840

Papers

Takayuki KURODA, Takuo SUGANUMA, Norio SHIRATORI
PDF
1604-1612
Kaoru NAKAZONO, Saori TANAKA
PDF
1613-1621
Chih-Chien WANG, Shu-Chen CHANG
PDF
1622-1627
Hiroki MORI, Koh OHSHIMA
PDF
1628-1633
Chika NAGAOKA, Masashi KOMORI
PDF
1634-1640
Yuki HONGOH, Shinichi KITA, Yoshiharu SOETA
PDF
1641-1648
Tamami SUDO, Ken MOGI
PDF
1649-1655
Hirohisa KIGUCHI, Nobuhiko ASAKURA
PDF
1656-1663
Po-Hsun CHENG, Sao-Jie CHEN, Jin-Shin LAI, Feipei LAI
PDF
1664-1672
Jeong-Sik KIM, Soo-Mi CHOI
PDF
1673-1680
Hideyuki FUJITA, Masatoshi ARIKAWA
PDF
1681-1692
Kiyoshi HOSHINO
PDF
1693-1699
Mitsuo WAKATSUKI, Etsuji TOMITA
PDF
1704-1718
Sung-Hyun SHIN, Yang-Sae MOON, Jinho KIM, Sang-Wook KIM
PDF
1719-1729
Yi YU, Kazuki JOE, J. Stephen DOWNIE
PDF
1730-1739
Chen-Sung CHANG
PDF
1740-1747
Xiao-Dong WANG, Keikichi HIROSE, Jin-Song ZHANG, Nobuaki MINEMATSU
PDF
1748-1755
Seiji HOTTA
PDF
1756-1763
Heiga ZEN, Tomoki TODA, Keiichi TOKUDA
PDF
1764-1773
Yutaka TSUBOI, Takehiro IHARA, Kazuyuki TAKAGI, Kazuhiko OZEKI
PDF
1774-1782
Yoshihiko HASHIDUME, Yoshitaka MORIKAWA, Shuichi MAKI
PDF
1783-1792
Al MANSUR, Yoshinori KUNO
PDF
1793-1803
Noritaka OSAWA
PDF
1804-1812
Shangce GAO, Wei WANG, Hongwei DAI, Fangjia LI, Zheng TANG
PDF
1813-1823

Invited Papers

Shigeo MORISHIMA
PDF
1594-1603