Vol. E91-D, No. 7 July 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Foreword

Hiroshi SAKO
PDF
1847-1847

Letters

Su-Hon LIN, Ming-Hwa SHEU, Chao-Hsiang WANG
PDF
2058-2060
Kyoung Soo BOK, Ho Won YOON, Dong Min SEO, Myoung Ho KIM, Jae Soo YOO
PDF
2061-2064
Sang Ryul KIM, Hae Young LEE, Tae Ho CHO
PDF
2065-2067
Akira SHIOZAKI, Motoi IWATA, Akio OGIHARA
PDF
2068-2071
Asifullah KHAN, Syed Fahad TAHIR, Tae-Sun CHOI
PDF
2072-2075
Ikkyun KIM, Koohong KANG, Yangseo CHOI, Daewon KIM, Jintae OH, Jongsoo JANG, Kijun HAN
PDF
2076-2078
Nae-Ri PARK, Joo-Hee MOON, Jong-Ki HAN
PDF
2079-2082
Sanghoon KWAK, Jinwook KIM, Dongsoo HAR
PDF
2083-2086
Shuoyan LIU, De XU, Xu YANG
PDF
2087-2090
Rui LU, De XU, Xinbin YANG, Bing LI
PDF
2091-2094
Hiroki TAMURA, Koichi TANNO
PDF
2095-2098

Papers

Xi LI, Kazuhiro FUKUI
PDF
1848-1854
Ryuzo OKADA, Bjorn STENGER
PDF
1855-1862
M. Mahdi GHAZAEI ARDAKANI, Shahriar BARADARAN SHOKOUHI
PDF
1863-1870
Mayumi YUASA, Tatsuo KOZAKAYA, Osamu YAMAGUCHI
PDF
1871-1877
Akira INOUE, Atsushi SATO
PDF
1878-1884
Takashi WATANABE, Akira KUSANO, Takayuki FUJIWARA, Hiroyasu KOSHIMIZU
PDF
1885-1892
Hiroshi KANO, Keisuke ASARI, Yohei ISHII, Hitoshi HONGO
PDF
1893-1898
Kazuyuki SAKURAI, Shorin KYO, Shin'ichiro OKAZAKI
PDF
1899-1905
Al MANSUR, Katsutoshi SAKATA, Dipankar DAS, Yoshinori KUNO
PDF
1906-1913
Massimo DE GREGORIO
PDF
1914-1921
Daisuke ABE, Eigo SEGAWA, Osafumi NAKAYAMA, Morito SHIOHARA, Shigeru SASAKI, Nobuyuki SUGANO, Hajime KANNO
PDF
1922-1928
Kyoko SUDO, Tatsuya OSAWA, Kaoru WAKABAYASHI, Hideki KOIKE, Kenichi ARAKAWA
PDF
1929-1936
Hadi HADIZADEH, Shahriar BARADARAN SHOKOUHI
PDF
1937-1945
Li TIAN, Sei-ichiro KAMATA
PDF
1946-1954
Shishir SHAH
PDF
1955-1962
Kaiqiao YANG, Hirosato NOMURA
PDF
1963-1970
Yusuke TAKAHASHI, Taisuke IZUMI, Hirotsugu KAKUGAWA, Toshimitsu MASUZAWA
PDF
1971-1981
Jihong GUAN, Shuigeng ZHOU, Yan CHEN
PDF
1982-1990
Chen YU, Yasushi INOGUCHI, Susumu HORIGUCHI
PDF
1991-1998
Fawnizu Azmadi HUSSIN, Tomokazu YONEDA, Hideo FUJIWARA
PDF
1999-2007
Fawnizu Azmadi HUSSIN, Tomokazu YONEDA, Hideo FUJIWARA
PDF
2008-2017
Seong-Geun KWON, Suk-Hwan LEE, Ki-Ryong KWON, Eung-Joo LEE, Soo-Yol OK, Sung-Ho BAE
PDF
2018-2026
Viet-Quoc PHAM, Takashi MIYAKI, Toshihiko YAMASAKI, Kiyoharu AIZAWA
PDF
2027-2034
ShanXue CHEN, FangWei LI, WeiLe ZHU, TianQi ZHANG
PDF
2035-2040
Zhiqiang BIAN, Hirotake ISHII, Hiroshi SHIMODA, Masanori IZUMI
PDF
2041-2050
Hideo OKUMA, Hirofumi YAMAMOTO, Eiichiro SUMITA
PDF
2051-2057