Vol. E91-D, No. 12 December 2008

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Letters

Song-Hee LEE, Nam-Sup PARK, Jin-Young CHOI
PDF
2875-2879
Ruicong ZHI, Qiuqi RUAN, Jiying WU
PDF
2880-2883
Sung-Kwan JOO, Yongkwon KIM, Seong Ik CHO, Kyoungho CHOI, Kisung LEE
PDF
2884-2887
Ji-Yeoun LEE, Sangbae JEONG, Hong-Shik CHOI, Minsoo HAHN
PDF
2888-2891
Tan PENG, Huijuan CUI, Kun TANG, Wei MIAO
PDF
2892-2896
Tan PENG, Xiangming XU, Huijuan CUI, Kun TANG, Wei MIAO
PDF
2897-2901
Sangyong YOON, Soo-Ik CHAE
PDF
2902-2905
Abdul JALIL, Anwar MANZAR, Tanweer A. CHEEMA, Ijaz M. QURESHI
PDF
2906-2909

Papers

Koji KOBAYASHI, Shuichi MIYAZAKI, Yasuo OKABE
PDF
2757-2769
Satoshi TAYU, Shigeru ITO, Shuichi UENO
PDF
2770-2775
Kenya UENO
PDF
2776-2783
Tsung-Han TSAI, Hsueh-Liang LIN
PDF
2784-2792
Vu Manh TUAN, Hideharu AMANO
PDF
2793-2803
Kazuhiro OGATA, Kokichi FUTATSUGI
PDF
2804-2817
Young-Jin KIM, Jihong KIM
PDF
2818-2833
Ruey-Shun CHEN, Yung-Shun TSAI, Arthur TU
PDF
2834-2845
Kumiko MAEBASHI, Nobuo SUEMATSU, Akira HAYASHI
PDF
2846-2853
David COURNAPEAU, Tatsuya KAWAHARA
PDF
2854-2861
Takayuki ONISHI, Ken NAKAMURA, Takeshi YOSHITOME, Jiro NAGANUMA
PDF
2862-2867
Lassada SUKKAEW, Bunyarit UYYANONVARA, Stanislav S. MAKHANOV, Sarah BARMAN, Pannet PANGPUTHIPONG
PDF
2868-2874