Author Details

Jikumaru, Shota

  • Vol. 36, No. 1 (March 2004) - Articles
    Inhibitory Effect of Bursaphelenchus mucronatus (Nematoda: Aphelenchoididae) on B. xylophilus Boarding Adult Monochamus alternatus (Coleoptera: Cerambycidae)
    Abstract  PDF
  • Vol. 32, No. 1 (March 2000) - Articles
    Temperature Effects on the Transmission of Bursaphelenchus xylophilus(Nemata: Aphelenchoididae) by Monochamus alternatus (Coleoptera: Cerambycidae)
    Abstract  PDF